184 dni polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

1 lipca 2011 r. Polska na pół roku przejmuje prezydencję w UE, czyli będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskie – będzie gospodarzem większości unijnych wydarzeń oraz będzie odgrywać kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Przez 184 dni  Polska będzie odpowiedzialna za organizację spotkań UE. Kluczową rolą Prezydencji jest wypracowywanie porozumień pomiędzy Państwami Członkowskimi szczególnie wtedy, gdy poruszane są kwestie drażliwe i kontrowersyjne. Innym zadaniem jest reprezentowanie Rady wobec instytucji UE, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Zadanie to wymaga przede wszystkim biegłości proceduralnej i merytorycznej, zarówno na szczeblu politycznym, jak i przede wszystkim urzędniczym. Przez pół roku państwo sprawujące Prezydencję prowadzi prace Rady i kształtuje jej relacje z partnerami instytucjonalnymi, przewodniczy spotkaniom roboczym, a także regularnie informuje Parlament Europejski o prowadzonych pracach.

Prezes PiS, Premier Jarosław Kaczyński powiedział, że życzy polskiej prezydencji sukcesów i zadeklarował, że PiS generalnie rzecz biorąc akceptuje trzy główne priorytety polskiego przewodnictwa. Ocenił jednak, że są one zbyt ogólnie określone i za mało ambitne. Jak mówił prezes PiS, szybki wzrost gospodarczy Unii Europejskiej jest pożądany i leży także w polskim interesie ale uważałoby za właściwsze postawienie szerszego celu – rzeczywiste uwolnienie rynku.

Polska prezydencja będzie szansą na pokazanie Polski Europie. Wystartował oficjalny serwis polskiej prezydencji www.pl2011.eu, który będzie głównym kanałem informowania o bieżących wydarzeniach związanych z przewodnictwem. Rzecznikiem prezydencji został Konrad Niklewicz, do niedawna dziennikarz „Gazety Wyborczej”.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte