Kartka z kalendarza: dziś mija 1039. rocznica bitwy pod Cedynią

Niezależna Gazeta Obywatelska

Bitwę pod Cedynią stoczono 24 czerwca 972 r. Na przeciw siebie stanęły wojska księcia Polan Mieszka I i margrabiego Marchii Łużyckiej – Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck. Wyprawa była prywatnym przedsięwzięciem możnowładców niemieckich, niezgodnym z wcześniejszymi traktatami Mieszka z cesarzem Ottonem I. Prawdopodobnie Hodon chciał powstrzymać dynamiczny rozwój państwa budowanego przez Mieszka I – pierwszego władcy polskiego. Bitwa pod Cedynią położyła kres planom margrabiego Marchii Wschodniej o opanowaniu Pomorza lub przywrócenia niezależności Wolinian od Polan. Utrwaliła wpływy Polan w rejonie Pomorza Zachodniego. Informacja o bitwie zachowała się dzięki Kronice Thietmara (1012-1018).

Oprac. Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte