Ryszard Szram: działalność Klubu „Gazety Polskiej” w Opolu.

Niezależna Gazeta Obywatelska


Ponieważ w opolskich mediach fakt istnienia naszego klubu oraz jego owocna działalność są pomijane, postanowiłem czytelnikom NGOpole.pl. przybliżyć nieco  historię powstania klubu i jego działalność. Klub „Gazety Polskiej” w Opolu powstał 14 listopada 2008 r. z inicjatywy pana Mariana Gęślickiego, jego żony Wandy Gęślickiej, mojej i pana  Waldemara Zaczyka. W tym też dniu zostałem wybrany przewodniczącym klubu, a w późniejszym czasie wiceprzewodniczącym został pan Wiesław Ukleja. Pierwsze spotkania Klubu odbywały się w lokalu Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej przy ul. Luboszyckiej 2A/1. Od 15 lipca 2009 r. spotykamy się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Krakowskiej 9 w Opolu. Obecnie klub zrzesza 70 członków. Celem naszej działalności jest wspieranie aktywności społecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym, ale także ogólnokrajowym. Działalność ta jest zgodna z linią programową „Gazety Polskiej”, która  wyraża się poprzez: dbałość o interes narodowy, suwerenność i niepodległość  państwa, krzewienie patriotyzmu, a także budowę państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej. Przeciwstawiamy się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmu i faszyzmu. Krzewimy zachowania sprzyjające rozwojowi swobodnej debaty. Staramy się budować społeczeństwo obywatelskie na szczeblu lokalnym, wspieramy rozwój mediów należących do Strefy Wolnego Słowa, przede wszystkim „Gazety Polskiej” oraz tworzymy własne, niezależne media lokalne. Od 10 kwietnia 2010 r. celem naszego działania stała się również walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleńsku, oraz godne upamiętnienie jej Ofiar. Naszą działalność wyrażamy głównie poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, a także organizację uroczystości o charakterze patriotycznym i niepodległościowym. Pierwszymi naszymi gośćmi byli m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, dr Sławomir Cenckiewicz, Paweł Zyzak, minister Romuald Szeremietiew, red. Stanisław Michalkiewicz, red. Anita Gargas i wiele innych znanych osób.

Poniżej podaję kronikę wydarzeń Klubu „Gazety Polskiej” w Opolu. 

1)      Założenie klubu dniu 14.11.2008 r.                                              
          Lokal OSPN Opole, ul. Luboszycka 2A/1

2)     Udział w konferencji organizowanej przez Porozumienie Organizacji Niepodległościowych (PON)  w dniach 5 – 6 grudnia 2008 r. w Głuchołazach. Temat konferencji: „Odkłamać zmowę okrągłego stołu”.

3)      Spotkanie opłatkowe w dniu 18.12.2008 r.
          Lokal OSPN Opole, ul. Luboszycka 2A/1

4)      Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim w dniu 06.02.2009 r.
           Sala katechetyczna przy Katedrze Opolskiej.[slideshow]

5)      Spotkanie z ministrem Romualdem Szeremietiewem w dniu 05.03.2009 r.
          Uniwersytet Opolski, ul. Strzelców Bytomskich 1.

6)      Udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta Opole związanych z otwarciem wystawy poświęconej Żołnierzom Niepodległościowego Podziemia w dn. 16.04.2009 r. Wystawę otworzył śp. min. Aleksander Szczygło.

7)       Spotkanie z prof. Ryszardem Legutko w dn. 21.04.2009 r.
            Uniwersytet Opolski, ul. Strzelców Bytomskich 1.

8)      Udział w IV Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Kościerzynie w dn. 8 – 10.05.2009 r.

9)      Udział w spotkaniu z prof. Cameronem w dn. 11.05.2009 r.
          Klub Akademicki Uniwersytetu Opolskiego. ul. Oleska.

10)   Spotkanie z Pawłem Zyzakiem w dniu 20.05.2009 r.              
          Sala „Elkomu” na ul. Piotrkowskiej w Opolu.

11)  Spotkanie z dr.Sławomirem Cenckiewiczem w dniu 10.06.2009 r.
        Sala „Elkomu” na ul. Piotrkowskiej w Opolu.

12)  15 lipca 2009r – pierwsze spotkanie członków klubu Gazety Polskiej w Opolu w nowym miejscu.  Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego, ul. Krakowska 9 w Opolu.

13)  Spotkanie z red. Anitą Gargas („Linia specjalna”) w dniu 22.07.2009 r.
         Sala „Elkomu” na ul. Piotrkowskiej w Opolu.

14)  Spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem w dniu 15.10.2009 r.
         Sala „Elkomu” na ul. Piotrkowskiej w Opolu.

15)  Obchody rocznicy 17 września w roku 2009 i 2010.
         Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu.

16)  Spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim w Gliwicach w dniu 24.11.2009r. 
         Na spotkanie to zaprosili nas przedstawiciele klubu GP w Gliwicach.

17)  I rocznica powstania Klubu GP w Opolu – restauracja Ali Baba, ul. Oleska w Opolu. 
         Gośćmi tego spotkania byli przedstawiciele Klubu GP w Gliwicach.

18)  Spotkanie opłatkowe w dniu 16.12.2009 r.
         Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego ul. Krakowska 9 w Opolu.

19)  Udział w gali „Człowiek Roku Gazety Polskiej” , którym został b. szef CBA Mariusz Kamiński w dniu 27.01.2010. Warszawa, klub „Palladium”.

20)  Uroczyste 80-te urodziny pana Eugeniusza Szmaka, nestora naszego klubu.
         Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego ul. Krakowska 9 w Opolu.

21)  Udział w zamkniętym spotkaniu z premierem Jarosławem Kaczyńskim w dniu 08.02.2010 r.  Sala katechetyczna przy Katedrze Opolskiej.

22)  Spotkanie z dr. Antonim Dudkiem w dniu 08.02.2010 r.
         Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48

23)  Udział w spotkaniu z prof. Ryszardem Legutko w dniu 17.02.2010 r.
         Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika.

24)  Udział w spotkaniu z prof. Janem Żarynem w dniu 10.03.2010 r. na zaproszenie klubu Gazety Polskiej w Gliwicach.

25)  Spotkanie z Grzegorzem Braunem  i projekcja filmu „Towarzysz generał” w dniu 25.03.2010 r. II LO w Opolu, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48 (godz. 18:00).

26)  Spotkanie z red. nacz. Gazety Polskiej Tomaszem Sakiewiczem w dniu 07.04.2010 r.
         Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48.

27)  Udział w uroczystościach Katyń 1940 – 2010 w dniu 13.04.2010 r. (napis ze zniczy).
         Rynek w Opolu.

28)  Udział w uroczystościach pogrzebowych Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich Krakowie w dniu 18.04.2010r.

29)  Udział w wycieczce na Ukrainę w dniach 30.04. – 04.05.2010 r.
         Wycieczkę organizował Klub Gazety Polskiej w Gliwicach.

30)  Udział w V Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Łodzi w dniach 28 – 30.05.2010 r.

31)  Udział w wiecu poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego w dniu 10.06.2010 r. w Opolu

32)  Spotkanie z dr. Stanisławem A. Bogaczewiczem z IPN Wrocław w dn. 10.06.2010 r. nt. „Prześladowania Kościoła na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej”. Zaproszenie wystosował Klub Grota – Roweckiego w Opolu.

33)  Spotkanie z posłem  Zbigniewem Girzyńskim  („Solidarni 2010”) w dniu 17.06.2010 r.

34)   Powstanie  Komitetu Poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego w Opolu w dniu 21.06.2010 r.
          Klub GP w Opolu został członkiem tego Komitetu.

35)  PiS-obus w Opolu. 01.07.2010 r.

36)  Wyjazd do Warszawy. „Obrona Krzyża” w dniu 03.08.2010 r.

37)  Uroczystości w 4 miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10.08.2010 r.
         Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu.

38)  Udział w spotkaniu ze Sławomirem Cenckiewiczem w dniu 02.09.2010r.
         Spotkanie organizowało Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej w Opolu (OSPN).

39)  Uroczystości w 6 miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10.10.2010 r.
         Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu.
         Msza św. w Katedrze Opolskiej.

40)  Wiec „Stop nienawiści” w dniu 19.10.2010 r. w związku z morderstwem pracownika biura posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Wojciechowskiego w Łodzi. Zapalenie zniczy przed wejściem do biura posła Kłosowskiego w Opolu.

41)  Spotkanie z prof. Janem Żarynem w dniu 20.10.2010 r.
         Uniwersytet Opolski w Opolu, ul. Oleska 48.

42)  Udział w Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Opolu w dniu 23.10.2010 r.

43)  Uroczystości w 7 miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10.11.2010 r.                        
         Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu. Apel Poległych.

44)  Spotkanie z senator Dorotą Arciszewską – Mielewczyk w dniu 18.11.2010 r.
         Uniwersytet Opolski w Opolu, ul. Oleska 48.

45)  Comiesięczne akcje „Czytamy obciachowe gazety” organizowane na Placu Wolności i  w „Karolince”.

46)  Udział w spotkaniu z prokuratorem, b. szefem ABW Bogdanem Święczkowskim w dniu 08.12.2010 r. na zaproszenie klubu Gazety Polskiej w Gliwicach.

47)  Udział w Konferencji w Jachrance w dniu 10.12.2011 r.
          Temat konferencji: „Lech Kaczyński – pamięć i zobowiązanie”.

48)  Udział w uroczystościach dot. kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13.12.2010 r. przy symbolicznym grobie ks. Popiełuszki obok Katedry Opolskiej.

49)  Spotkanie opłatkowe w dniu 15.12.2010 r.
         Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego ul. Krakowska 9 w Opolu.

50)  Wyjazd do Gdańska na uroczystości odsłonięcia tablicy na murze Stoczni Gdańskiej poświęconej braciom Kowalczykom w dniu 18.12.2010 r.

51)  Udział w spotkaniu opłatkowym w dniu 05.01.2011 r. na plebanii Kościoła Garnizonowego w Gliwicach. Zaproszenie na to spotkanie opłatkowe wystosował klub Gazety Polskiej w Gliwicach.

52)  Spotkanie z Mariuszem Pilisem i pokaz filmu „List z Polski” w dniu 19.01.2011 r.  Aula III LO w Opolu – spotkanie z młodzieżą. Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48 – spotkanie dla mieszkańców Opola.

53)  Spotkanie z prok. Bogdanem Święczkowskim w dniu 16 lutego 2011 r. Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48. Temat spotkania: „Czy Polska jest bezpiecznym państwem?”

54)  Zaplanowane na dzień 23.03.2011 r. spotkanie z red. Rafałem Ziemkiewiczem na Uniwersytecie Opolskim. Spotkanie z młodzieżą III LO w dniu 24.03.2011 r. zostało odwołane przez dyrekcję szkoły w dniu 11.02.2011 r. w związku z oczerniającą kampanią rzekomego upolitycznienia szkoły rozpętaną przez Gazetę Wyborczą po projekcji w tej szkole filmu Mariusza Pilisa „List z Polski” w dniu 19.01.2011 r.

55)  Zaplanowane na kwiecień (nie ustalona jeszcze data) spotkanie z red. Joanną Lichocką i projekcja filmu „Mgła”.

Autor: Ryszard Szram, Przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Opolu.

 1. Społeczna Inicjatywa na Rzecz polskiego Śląska
  | ID: 3ae6c08e | #1

  Świetne inicjatywy. Bardzo dobrze, że działają Państwo w Opolu. Chętnie nawiążemy współpracę

 2. | ID: 0a25215f | #2

  Przesyłam serdeczne gratulacje,życząc Klubowi Gazety Polskiej w Opolu i jego Przewodniczącemu panu Ryszardowi Szramowi dalszej owocnej działalności na rzecz przywrócenia NORMALNOŚCI w naszej OJCZYZNIE-POLSCE.

 3. Olkuski KLUB GAZTY POLSKIEJ
  | ID: 9cf4f3cf | #3

  Proszę o kontakt z Wieśkiem Ukleją. Poznaliśmy się w latach 80tych poprzez Jacka Szumańskiego. To u niego w NZS drukowałem swoją gazetkę. Proszę Jemu przekazać że od czasu do czasu, sporadycznie spotykam się z Jackiem.
  Z Pozdrowieniami J. Siwiński

Komentarze są zamknięte