Czym jest Klub „Gazety Polskiej” w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Klub „Gazety Polskiej” jest dobrowolnym, nierejestrowanym stowarzyszeniem działającym w Polsce a także poza jej granicami.

 

Celem działalności klubu „Gazety Polskiej” jest wspieranie aktywności społecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym ale także ogólnokrajowym. Aktywność ta jest zgodna
z linią programową „Gazety Polskiej”. Linia ta wyraża się przez: Dbałość o interes narodowy, suwerenność państwa, krzewienie patriotyzmu. Budowę państwa i społeczeństwa w oparciu
o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej. Przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmu i faszyzmu. Aktywną walkę z polityczną cenzurą. Krzewienie zachowań sprzyjających rozwojowi swobodnej debaty. Animację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego szczególnie na szczeblu lokalnym. Celem działalności klubów jest także wspieranie mediów należących do Strefy Wolnego Słowa, przede wszystkim „Gazety Polskiej” oraz tworzenie niezależnych mediów lokalnych działających zgodnie z linią programową „Gazety Polskiej”. Od dziesiątego kwietnia celem działania klubów „Gazety Polskiej” stała się walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleńsku oraz o godne upamiętnienie jej ofiar. Kluby mogą być powoływane wyłącznie przez czytelników „Gazety Polskiej”.
 

 

Lokalnym partnerem będzie portal „Niezależna Gazeta Obywatelska” w Opolu http://www.ngo.opole.pl 

Zapraszamy na stałe spotkania Klubu Gazety w środy o godz 18.00 przy ul. Krakowska 9 (I piętro).

Oprac: Tomasz Kwiatek


Komentarze są zamknięte