ZUS bliżej Obywatela: do pracy wracaj zdrowy

Autor Obywatelski

Co wtedy, gdy pół roku zwolnienia lekarskiego nie wystarczy na powrót do zdrowia? Warto zapytać lekarza czy możemy kontynuować leczenie w ramach świadczenia rehabilitacyjnego. W pierwszej połowie tego roku prawie 1000 opolan korzystało z tego rodzaju świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego. Nie można otrzymywać go zamiast lub w trakcie chorobowego. Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek powinien trafić do ZUS co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem zwolnienia.

Na zwolnieniu lekarskim możemy być nieprzerwanie przez 182 dni, a w przypadku ciąży i gruźlicy 270 dni. Ten czas nie zawsze wystarczy, by wrócić do pełnego zdrowia. Świadczenie rehabilitacyjne pozwala na kontynuację leczenia i rehabilitację przez 12 miesięcy, tj. maksymalnie 360 dni.

– Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane w wyniku postępowania rentowego jeżeli lekarz orzecznik ZUS uzna, że wnioskodawca rokuje odzyskanie zdolności do pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy– wyjaśnia Henryk Kowalczyk, naczelnik Wydziału Zasiłków  w opolskim ZUS.

O świadczenie rehabilitacyjne może starać się nie tylko pracownik, ale również zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Warto dopełnić wszelkich formalności wcześniej, ponieważ na wydanie decyzji w sprawie świadczenia Zakład ma 60 dni od dnia złożenia wniosku.

W połowie roku, ZUS wypłacał świadczenie rehabilitacyjne przeciętnie ponad 83 tys. osób w całej Polsce. Najwięcej w województwie mazowieckim – ponad 15 tys. i śląskim – ponad 10 tys. Oddział ZUS w Opolu wypłacał najmniej świadczeń bo niespełna 1000. W stosunku do ogółu mieszkańców regionu oraz w porównaniu do najmniej zaludnionych województw jak lubuskie, podlaskie czy świętokrzyskie – to zdecydowanie najmniej w kraju. Średnia kwota wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego w pierwszych miesiącach tego roku wynosiła około 1 545 zł.

Uwaga! Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Jego wysokość wynosi:
90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych 90 dni,
75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,
100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeśli niezdolność do pracy przypada
w okresie ciąży,
100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

ZUS wypłaca świadczenie rehabilitacyjne pracownikom w zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników włącznie oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą. W zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 pracowników, wypłaca je pracodawca. W obu przypadkach świadczenie rehabilitacyjne jest finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sebastian Szczurek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie opolskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.