Z ostatniej chwili: Ze słoika zebrali 1260, 29 zł. Dziękujemy!!!

Autor Obywatelski

To bardzo dobra informacja. Ludzie biegający otworzyli swoje serca. Jak poinformował ngopole.pl Robert Wencel, prezes KS Koziołek Kędzierzyn-Koźle, dochód ze spontanicznej zbiórki do tzw „słoika” wyniósł 1260, 29 zł. JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY. Nr konta Fundacji „Nasze Dzieci”, gdzie moż być kierowana pomoc: Bank PEKAO S.A. VII odd. w Warszawie, nr: 76124011091111001011637630 z dopiskiem „dla Szymonka Świder”.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte