CBOS: coraz mniej Polaków ma doświadczenia korupcyjne

Autor Obywatelski

W porównaniu z sondażem sprzed czterech lat wyraźnie zmniejszyła się skala osobistych doświadczeń korupcyjnych w polskim społeczeństwie, co idzie w parze z rzadszym niż w 2013 roku postrzeganiem korupcji jako problemu społecznego.Obecnie co szesnasty badany (6 proc., od roku 2013 spadek o 3 punkty procentowe) przyznaje, że w ostatnich 3–4 latach przynajmniej raz wręczył łapówkę, a co dziesiąty (10 proc., spadek o 6 punktów) twierdzi, że zna osobiście kogoś, kto bierze łapówki. W stosunku do lat dziewięćdziesiątych odsetki te zmniejszyły się mniej więcej trzykrotnie.

mp/kurier PAP

Komentarze są zamknięte