Gospodarka. Dodatnie saldo Polski

Autor Obywatelski

Narodowy Bank Polski publikuje dane dotyczące bilansu płatniczego Polski za styczeń br. Jest dobrze, bo bilans w styczniu staliśmy mocno i stabilnie. W przeciwieństwie do krajów drugiej prędkości ze strefy euro.
W styczniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (3,5 mld zł), obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,9 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 11,2 mld zł.
Z opublikowanych przez NBP 16 marca br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było również dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł.
Eksport towarów wyniósł 65,5 mld zł i był wyższy o 7,7 mld zł (tj. o 13,2 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 8,6 mld zł (tj. o 15,4 proc.) do poziomu 64,5 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. W styczniu 2016 r. również było ono dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł.
Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 5,4 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,1 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2016 r. zwiększyły się o 1,3 mld zł (tj. o 9,5 proc). Wartość rozchodów wyniosła 9,7 mld zł i zwiększyła się o 0,5 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.
Saldo dochodów pierwotnych było dodatnie i wyniosło 3,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono ujemne i wyniosło 4,0 mld zł. O wysokość dodatniego salda dochodów pierwotnych zadecydował przede wszystkim napływ środków z Unii Europejskiej, otrzymany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (9,7 mld zł).
Tags: bilans, bilans płatniczy, dane makroekonomiczne, eksport, import, Narodowy Bank Polski, NBP, news, pieniądze z unii, polityka gospodarcza, polityka rolna, rachunek bieżący, rachunek bieżacy i kapitałowy, saldo bilansu płatniczego, Unia Europejska

Pawel Pietkun www.3obieg.pl

Komentarze są zamknięte