„Together for a better netWORKing”

Autor Obywatelski

Informuję, że aktualnie 7.03 trwa konferencja „Bezrobocie wśród młodzieży vs. brak specjalistów na rynku pracy” podsumowanie projektu „Together for a better netWORKing” miast partnerskich Poczdamu.
Spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej młodych osób. Jest również okazją do przedstawienia sposób na zatrzymanie młodzieży w kraju. Porównując pierwsze spotkanie w 2015 roku z obecnym, Opole miało okazję pochwalić się niższa stopa bezrobocia oraz większą liczba działań na rzecz młodych. Podczas wystąpienia mieliśmy również okazję zaprezentować spot promujący wydarzenie 800 lat Opola oraz zaprosić uczestników konferencji do odwiedzenia miasta.

Tomasz Kwiatek, wicedyrektor PUP Opole

Komentarze są zamknięte