Mocny głos samorządów: polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE

Autor Obywatelski

Po raz pierwszy w dokumencie urzędowym Komisji Europejskiej zaistniała możliwość wyeliminowania polityki spójności – alarmują unijni samorządowcyEuropejscy samorządowy zasiadający w komisji ds. unijnego budżetu Komitetu Regionów spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w Warszawie, aby głosować nad opinią ws. polityki spójności po 2020 r. Posiedzeniu komisji towarzyszyła debata na temat przyszłości polityki spójności, w której uczetniczyli wiceminister rozwoju i finansów Jerzy Kwieciński oraz unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Jak powiedział Kwieciński, bez precedensu jest fakt, że w jednym miejscu w spotkali się przedstawiciele Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej, która przyjęła tego dnia deklarację w sprawie kierunków rozwoju polityki spójności po 2020 r. „Nasze spotkanie przejdzie do historii (…) jako pokaz współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że doszło do niego właśnie w Polsce, w Warszawie” – zauważył.

Unijni samorządowcy w trakcie debaty wyrazili zaniepokojenie zapisami białej księgi w sprawie przyszłości Europy przedstawionej dzień wcześniej przez Komisję Europejską. Biała księga zawiera pięć scenariuszy, które krótko przedstawiają możliwą sytuację w UE w niedalekiej przyszłości. Jeden z nich zakłada, że Unia skoncentruje się na wybranych obszarach, takich jak innowacje, bezpieczeństwo czy migracja. Jednocześnie UE miałaby zrezygnować lub zmniejszyć swoje zaangażowanie w dziedzinach, w których korzyści postrzegane są jako mniejsze, dotyczyłoby to m.in. rozwoju regionalnego.

Szef komisji ds. unijnego budżetu KR Raffaele Cattaneo powiedział, że nie można się z tym zgodzić. „Po raz pierwszy w dokumencie urzędowym Komisji Europejskiej zaistniała możliwość wyeliminowania polityki spójności. Nie możemy zaakceptować takiej propozycji” – podkreślił.

W ocenie unijnej komisarz Coriny Cretu niezwykle istotne jest odpowiednie komunikowanie korzyści płynących z polityki spójności. „Większość ludzi, pokazują to statystyki, nie widzi, ile daje im na co dzień polityka spójności, nigdy o niej nie słyszeli, pomimo tego, że nawet tutaj w Warszawie przy udziale środków unijnych powstało metro (…). Tak jest wszędzie w UE, nie tylko w biednych regionach. Powstają autostrady, szkoły, szpitale” – zauważyła.

Na piątek w Warszawie zaplanowano debatę ekspercką na temat przyszłości polityki spójności z udziałem m.in. przedstawicieli rządów, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i naukowców.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Komentarze są zamknięte