Kalendarz patriotyczny: 70. rocznica aresztowania ppłk. Wincentego Kłosińskiego „Lotnego”

Niezależna Gazeta Obywatelska

W 1947 r. (5 stycznia)  aresztowano płk. Wincentego Kwiecińskiego „Lotnego”. Przedwojenny oficer artylerii WP, od listopada 1939 żołnierz SZP-ZWZ-AK. W 1944 r. został szefem kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego AK, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Od 1945 r. w szeregach organizacji „NIE”, a następnie DSZ i WiN. Z ramienia WiN wszedł w skład Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. Od października 1946 r. prezes III Zarządu Głównego WiN. Skazany na karę dożywotniego więzienia, zwolniony w 1957 r. Zmarł 15 listopada 1984 r.

Źródło: Kalendarz Patriotyczny 2017. Wydawnictwo Miles.

Komentarze są zamknięte