Najbliższe wydarzenia w Diecezji Opolskiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

2_EMM-2014-zaproszenie eukumeniczneZaproszenie na Ekumeniczną Modlitwę Młodych. Obok zamieszczamy zaproszenie Biskupa Opolskiego na Ekumeniczną Modlitwę Młodych. W załączniku 2 natomiast elektroniczną wersję plakatu-zaproszenia.

  1. Nagroda Hiacinthus Opoliensis dla Gerlindy Back. W sobotę 22 listopada 2014 r. po Mszy św. odprawionej w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu o godz. 11.00, Biskup Opolski wręczy kolejną nagrodę Hiacinthus Opoliensis przyznawaną jako wyraz wdzięczności i uhonorowania osób, które znacząco przyczyniły się do rozwoju kulturalnego i duchowego naszej diecezji. W tym roku Kapituła przyznała nagrodę p. Gerlindzie Back z Frankfurtu nad Menem. Gerlinde Back od prawie 20 lat współpracuje przy tworzeniu i koordynowaniu edycji Kalendarza Biblijnego 365 dni ze Słowem Bożym – Śląski Kalendarz Biblijny. Wiele pokoleń alumnów Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu korzystało także z tzw. Sommerschule, czyli letniej szkoły pastoralno-językowej organizowanej przez Panią Back we Frankfurcie. W załączniku 3 znajduje się plakat-zaproszenie do udziału w tej uroczystości.
  2. Dzień Skupienia dla nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zapraszamy na ich doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa Króla, w niedzielę 23 listopada br. Zobowiązani natomiast do udziału są wszyscy ci szafarze, którym kończy się upoważnienie w dniu 31 grudnia 2014 r. Rozpoczęcie skupienia o godz. 10.30 w kościele seminaryjno-akademickim (przy ul. Drzymały 1a). Głównym punktem programu będzie uroczysta Msza św. o godz. 11.00, po przerwie odbędzie się jeszcze wykład formacyjny, który wygłosi o. prof. dr Stanisław Madeja, redemptorysta. Zakończenie dnia skupienia około godz. 14.00.
  3. Kolejne spotkania rejonowe Bractwa św. Józefa. Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze parafii poszczególnych rejonów zapraszają na jesienno-zimowe rejonowe spotkania formacyjne, które w nadchodzącym odbędą się w następujących terminach i miejscach: 19 listopada o g. 18.00 w Głogówku (rejon Głogówek); 20 listopada o g. 18.00 w Braciszowie (rejon Głubczyce); 21 listopada o g. 17.00 w Raciborzu-Markowicach (rejon Racibórz) i 28 listopada o g. 17.30 w Jasionej (rejon Krapkowice).
  4. Dzień Skupienia dla kapłanów diecezji opolskiej. 28 listopada 2014 r. (piątek) od godz. 15.00 oraz  29 listopada 2014 r. (sobota) od godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim i Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się „dzień skupienia przed Adwentem” dla księży diecezji opolskiej. Poprowadzi go O. Józef Augustyn SJ, ceniony rekolekcjonista, kierownik duchowny, autor wielu publikacji z dziedziny psychologii i duchowości.
  5. Adwentowy Dzień Skupienia dla Muzyków Kościelnych. Diecezjalny Duszpasterz Muzyków, ks. Piotr Kierpal, informuje i zaprasza wszystkich Muzyków Kościelnych na Adwentowy Dzień Skupienia, pod hasłem „Date et dabitur vobis” (Dawajcie, a będzie wam dane), który odbędzie się w sobotę 29 listopada 2014 r. w kościele św. Sebastiana w Opolu. Rozpoczęcie o godz. 9.00. W programie: konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty, Msza św. z homilią. Po Mszy św. nastąpi wręczenie Dyplomów Absolwentom DIMK 2013/2014, a także wręczenie indeksów organistom II roku oraz dyrygentom I roku /dom katechetyczny przy Katedrze. Dzień skupienia poprowadzi ks. ppłk dr Jerzy St. Niedzielski, kapelan wojskowy, który uczestniczył w ważniejszych misjach pokojowych i stabilizacyjnych Polskiej Armii w kontyngentach międzynarodowych sił zbrojnych ONZ i NATO w Libanie, Bośni i Hercegowinie, Iraku i Afganistanie. Przypominamy, że zgodnie z nowym Regulaminem dla Muzyków Kościelnych Diecezji Opolskiej uczestnictwo w dniach skupienia dla muzyków kościelnych jest obowiązkiem.
  6. Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Pradze. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w tym roku dniach od 29 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 roku w pięknej Pradze. Zgromadzi ono dziesiątki tysięcy młodych ludzi pragnących uczestniczyć w kolejnym etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, zainicjowanej przez Brata Rogera w końcu lat siedemdziesiątych. Młodzi ludzie z całej Europy i z innych kontynentów zostaną przyjęci przez parafie, wspólnoty i mieszkańców regionu. Na spotkanie w Pradze można się zapisać tylko za pośrednictwem jednego z punktów przygotowań w Polsce. Zapisów dokonuje się po wspólnych przygotowaniach, które rozpoczęły się 1 października. Ostateczny termin zgłoszeń to 24 listopada. Zainteresowanych prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z najbliższym miejscu zamieszkania punktem przygotowań. Szczegóły w załączniku 4.
  7. XXI Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne XXI Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przypada w roku jubileuszowym, w którym Caritas Diecezji Opolskiej obchodzi 25. lecie swojej działalności. Opolska Caritas uczestnicy w Wigilijnym Dziele od samego początku. Cieszy nas świadomość, że pomimo upływającego czasu i sytuacji demograficznej jaka panuje w naszej diecezji, ilość rozprowadzanych świec utrzymuje się na stałym poziomie i przekracza 80 tysięcy. Zapewne składają się na to wymowa duchowa i przesłanie religijne wigilijnej świecy, powściągliwa promocja i kampania reklamowa Dzieła, zaufanie wiernych do instytucji i wolontariuszy Caritas, a także autorytet duszpasterzy oraz pośrednictwo parafii. Uzyskany dochód zostanie przeznaczony w części na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin, a w drugiej części na dofinansowanie projektów dla dzieci organizowanych przez Parafialne Zespoły Caritas.
  8. Rok Prymasowski w Prudniku. Oferta OO. Franciszkanów z Prudnika-Lasu W Sanktuarium św. Józefa w Prudniku od 5 października 2014 do 4 października2015 obchodzony jest Rok Prymasowski w związku z 60. rocznicą uwięzienia Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego w prudnickim klasztorze. Franciszkanie z Prudnika serdecznie zapraszają Duszpasterzy wraz z Parafianami do nawiedzenia tego szczególnego miejsca dla historii Kościoła w Polsce. Każdej zorganizowanej grupie pielgrzymów opowiadamy o historii uwięzienia Prymasa. Możliwa jest projekcja filmu tematycznego (Prymas – Trzy lata z tysiąca, Skrawek nieba, Zapomniane męczeństwo i inne) oraz przygotowanie ciepłych napojów. W pogodne dni można w ogrodzie zapalić ognisko. Kontakt: tel. klasztoru: 77 406 7250; o. Wit: 516 125 805 e-mail: [email protected] Więcej informacji: www.prudnik.franciszkanie.com

Łączę wyrazy szacunku,

Hanna Honisz

Asystentka Biura Prasowego Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte