Akcja obywatelska: Swój do swego po swoje – odsłona trzecia

Redaktor1

swój do swegoJakie korzyści społeczne wynikają z patriotyzmu konsumenckiego?

1. Patriotyzm konsumencki buduje więź producent-konsument. Dzięki wspieraniu lokalnych przedsiębiorców następuje nagromadzenie pozytywnego kapitału społecznego, który jest dodatnio skorelowany ze wzrostem gospodarczym. Prowadzenie interesów powoduje zawiązywanie kontaktów międzyludzkich, a przy okazji buduje zaufanie społeczne.

2. Wzrost świadomości konsumenckiej wpływa na obniżenie poziomu konsumpcji dóbr niepożądanych, co ma pozytywny wpływ na zdrowie członków Narodu.

3. Handel bezpośredni sprzyja powstawaniu chrześcijańskiego etosu kupieckiego. Uczciwość, rzetelność, pracowitość, punktualność – wszystkie te cnoty znajdują się w odwrocie, gdy brak jest etyki w życiu gospodarczym.

swój do swegoCzy dobry produkt obroni się sam na rynku?

Tak byłoby, gdybyśmy przyjęli jedno z założeń konkurencji doskonałej, jakim jest pełna informacja. W praktyce żyjemy w świecie niepełnej informacji.
Jesteśmy bombardowani reklamami, które nie zawsze reklamują produkty zdrowsze i lepsze. Lokalni producenci, mimo dobrych cen i jakości, nie mają takiej siły przebicia jak wielkie firmy.
Przykład: wiele osób stołuje się w korporacyjnych fast-foodach, pomimo tego, że dobra tam sprzedawane są drogie i śmieciowej jakości.

Autor: Tomasz Greniuch

  1. Irena
    | ID: 8a513eef | #1

    Kolejny,świetny artykuł.Tak trzeba uczyć,tłumaczyć,wskazywać dobre przykłady.
    Nauka,to potęgi klucz. A ze społeczeństwo nie rozumie dzisiejszego swiata, to, przez to- po prostu cierpi. Naród musi być swiadomy swojej sytuacji a takze popierać nasze firmy,nasze banki.Wszystko co nasze nada złotemu wartosci.Będzie więcej pieniądza w obiegu, na rynku krajowym i” rozkrecimy” naszą gospodarkę.

Komentarze są zamknięte