Wipler: Uratujmy oszczędności Polaków z OFE

Redaktor Obywatelski1

wipler25 czerwca br. o godzinie 10:30 w budynku C Sejmu RP odbyła się konferencja prasowa Republikanów z udziałem posła Przemysława Wiplera oraz członka zarządu Stowarzyszenia Republikanie Michała Czarnika. Tematyka konferencji związana była z przeprowadzanym przez rząd Donalda Tuska przeglądem Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i proponowanymi zmianami w ich funkcjonowaniu.

Michał Czarnik na wstępie zgodził się z powszechną opinią, że obecny model działania OFE jest nieskuteczny („Otwarte fundusze emerytalne (…) się nie sprawdziły”). Zwrócił uwagę na istotny fakt, iż stopa zwrotu z inwestycji w II filarze była niższa niż waloryzacja emerytur w ZUS-ie. W imieniu Stowarzyszenia Republikanie nie zgodził się jednak na likwidację części kapitałowej rozumianą jako przejęcie przez rząd środków należących do obywateli. Zdaniem Republikanów prawdziwy wolny wybór to nie możliwość wybrania obowiązkowego ZUS-u lub obowiązkowego OFE, a faktyczna wolność w inwestowaniu środków na emeryturę w dowolnie wybrany przez daną osobę sposób.

W dalszej części swojej wypowiedzi Michał Czarnik zaproponował w imieniu Republikanów model emerytalny polegający na faktycznym oddaniu oszczędności zgromadzonych w OFE obywatelom, a nie do ZUS-u, jak chce tego rząd. „W taki sposób, że na mocy specjalnej ustawy Otwarte Fundusze Emerytalne powinny zostać przekształcone w instytucje dobrowolnego oszczędzania”. Dalej wytłumaczył, że dotychczasowe oszczędności Polaków byłyby podstawą ich dalszego inwestowania na emerytury.

Następnie głos zabrał Przemysław Wipler: „oddanie Polakom środków zgromadzonych w OFE to szansa na zakończenie kryzysu”. Jak przekonywał, część z tych pieniędzy będzie z pewnością dalej inwestowana, natomiast pozostałe napędzą gospodarkę. W związku z proponowanymi rozwiązaniami Republikanie wystosowali list do liderów wszystkich partii politycznych w Polsce, którego treść zaprezentował poseł Republikanów. Jak powiedział, dzięki temu listowi Polacy będą mogli poznać zdanie nt. przyszłości swoich oszczędności zarówno partii rządzących, jak i aspirujących do władzy.

Przemysław Wipler wyraził też w imieniu Republikanów gotowość do wzięcia na siebie stworzenia specustawy, która miałaby doprowadzić do zwrotu Polakom ich środków zgromadzonych w OFE. Jednocześnie zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo użycia tych pieniędzy przez rząd Donalda Tuska do załatania deficytu budżetowego. Sytuacja jego zdaniem jest poważna, bo już po pięciu miesiącach bieżącego roku plan deficytu został zrealizowany w 90%, co bardzo źle rokuje na przyszłość dla finansów publicznych. „Brakuje pieniędzy, dlatego rząd będzie chciał wstrzymać składkę do OFE i zabrać środki tam zgromadzone. Nie możemy pozwolić by PO i PSL za nasze pieniądze kupiło sobie trzecią kadencję”.

Na koniec poseł Przemysław Wipler jeszcze raz zaapelował do liderów wszystkich partii politycznych o zajęcie stanowiska w sprawie „rabunku oszczędności w OFE”, który jego zdaniem jest obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. „Jeżeli rząd będzie próbował zabrać nasze pieniądze, Polacy powinni zaprotestować równie mocno, jak w przypadku ACTA”. Przypomniał także, że wybór między „biurokracją ZUS” a „kilkunastoma międzynarodowymi koncernami finansowymi” to de facto żaden wybór, gdyż w obu przypadkach koszty są zbyt wysokie.

Republikanie, lz

  1. Irena
    | ID: 1c008496 | #1

    Zgromadzone fundusze na koncie OFE nalezy zwrócić właścicielom. Zainwestują je mądrze albo nie zainwestują,tylko przejedzą. Większość dobrze przemyśli i odpowiednio ulokuje.
    Nie wolno tych srodków dać panu Rostowskiemu, bo z nimi na Wyspy wyjedzie.

Komentarze są zamknięte