PO z RdO za większymi opłatami cmentarnymi

Niezależna Gazeta Obywatelska

Podczas wczorajszej Sesji, głosami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Razem dla Opola, przyjęta została Uchwała o drastycznej podwyżce opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach. Dotychczas obowiązujące opłaty zostały przyjęte 30 sierpnia 2007 r. W uzasadnieniu czytamy między innymi, że „Zmiana obowiązujących stawek jest w pełni uzasadniona ze względów ekonomicznych, uwzględniając przede wszystkim inflację, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat” (inflacja za lata 2008-2010 wyniosła 6,1%). Opłaty wzrastają z dniem 1 lutego 2012r. od 50 do nawet 300 procent.

Poprawka do projektu uchwały, którą przygotowałem zakładała ograniczenie wzrostu opłat maksymalnie do 50 procent. Niestety została odrzucona głosami koalicji.

Decyzję o tak dużym wzroście opłat,  podjęto w sytuacji gdy w roku 2011 został obniżony o 30 procent zasiłek pogrzebowy, a w roku poprzednim odnotowano najniższy od 20 lat wzrost płacy, który wyniósł 0,7 %.

Autor: Dariusz Całus, Radny Miasta Opola (PiS)

Komentarze są zamknięte