Czy ofiary ludobójstwa na Wołyniu będą upamiętnione w Gołdapi 11 lipca z inicjatywy ZChR?

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż (ZChR)/X.com

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Przypada on w rocznicę Krwawej Niedzieli – apogeum mordów na Polakach, trwających od 1943 r. Zbrodnia Wołyńska przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich miała charakter ludobójstwa. Objęła Wołyń, województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie (Galicję Wschodnią) i część Lubelszczyzny i Polesia. Według szacunków polskich badaczy Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 100 tys. Polaków. Następnych, co najmniej 485 tys. Polaków partyzantka ukraińska zmusiła pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej.

28 czerwca z pisemnym wnioskiem o upamiętnienie ofiar do starosty gołdapskiego Krzysztofa Kazanieckiego wystąpiła w imieniu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Monika Socha-Czyż, sekretarz generalny ZChR. – Chodzi o pewien symbol. Uważam, że nie ma przeszkód, aby 11 lipca wystawić Flagę Rzeczypospolitej Polskiej przepasaną kirem. To proste rozwiązanie i takiego upamiętniania oczekuję również jako mieszkanka tego powiatu. – powiedziała nam w rozmowie autorka wystąpienia.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej został ustanowiony uchwałą Sejmu RP z 22 lipca 2016 r.

W uchwale napisano m.in.:

Wśród zamordowanych obok Polaków byli także Żydzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele innych mniejszości narodowych, a także Ukraińcy, którzy stanęli po stronie ofiar. Przypominając zbrodnie ukraińskich nacjonalistów, nie można ani przemilczeć, ani relatywizować polskich akcji odwetowych na ukraińskie wioski, w wyniku których także ginęła ludność cywilna. Te wszystkie tragiczne wydarzenia powinny być przywrócone pamięci współczesnych pokoleń Ofiary zbrodni popełnionych w latach ’40 przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną ludobójstwem.”.

Piotr Galicki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *