Poparcie dla inicjatywy radnego ZChR Pawła Czyża wprost z linii frontu na Ukrainie!

Zastępca Naczelnego

Adam Słomka w Charkowie (drugi od prawej)/fot.X.com

18 marca br. ówczesny radny Bań Mazurskich (warmińsko-mazurskie) Paweł Czyż zwrócił się na podstawie ustawy o petycjach do władz tej miejscowości niedaleko Gołdapi o upamiętnienie współpracy polsko-ukraińskiej z roku 1920 poprzez nadanie „nazwy „Plac Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury”, tj. miejscu w przestrzeni publicznej, które leży obok Urzędu Gminy Banie Mazurskie”.

– Otrzymałem bezczelne pismo przewodniczącej Rady Gminy Banie Mazurskie Stefanii Urbańskiej z 12 czerwca br., (sygn. ORG.152.3.2024), że rzekomo nastąpiły nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające rozpatrzenie mojej inicjatywy i ustala się nowy termin jej rozpoznania na 1 sierpnia. Problem w tym, że z Biuletynu Informacji Publicznej Bań Mazurskich nie wynika, że od 18 marca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Banie Mazurskie, ani poprzedniej, ani obecnej kadencji w ogóle się zebrała. Jako autora petycji nie zaproszono mnie także na posiedzenie tej komisji w tej sprawie. To haniebne i niezrozumiałe działanie – a raczej bezczynność – tego samorządu. – powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, dzisiaj radny Rady Powiatu w Gołdapi, który jest także wiceprezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Inicjatywa lokalnego samorządowca spotkała się z nieoczekiwanym wsparciem właściwie z linii frontu na Ukrainie. – Znajduję się około 20 km od linii frontu w Charkowie, który nieustannie jest atakowany przez Rosjan. Takie gesty są ważne dla walczących z rosyjską agresją. – powiedział nam Adam Słomka, więzień polityczny PRL, były poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, były członek Komisji Integracji Europejskiej Sejmu RP, obserwator procesów demokratycznych z ramienia Rady Europy w krajach b. ZSRR, a dzisiaj komendant Legionu Polskiego. – W Charkowie upamiętnia się  publicznie osoby narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego, które zginęły lub zaginęły w walce z armią Putina, np. starszą sierżant Julię Pasternak. Zaginęła 22 kwietnia 2022 roku w czasie walk o Kozaczy Lopań kilka kilometrów od granicy z Rosją na terenie obwodu charkowskiego. Dziwi mnie postawa władz Bań Mazurskich w tej sprawie. Na tego rodzaju gesty czeka się na linii frontu. – reasumuje w rozmowie z NGO Adam Słomka, który przebywając obecnie na Ukrainie blisko terenu walk naraża naturalnie swoje zdrowie i życie.

Petycja radnego Pawła Czyża

Banie Mazurskie (warmińsko-mazurskie) to centrum społeczno – kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce, istnieje tu parafia greko-katolicka skupiająca około 1.200 wiernych, swoją siedzibę mają Zarząd Główny Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i koła Związku Ukraińców w Polsce.

Paweł Czyż z ZChR/NGO

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) –  działając w interesie społecznym jako radny Rady Gminy Banie Mazurskie – wnoszę o nadanie nazwy „Plac Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury”, tj. miejscu w przestrzeni publicznej, które leży obok Urzędu Gminy Banie Mazurskie.

Sylwetki Marszałka Józefa Piłsudskiego nie trzeba opisywać – jest ogólnie znana. 21 kwietnia 1920 roku ataman Symon Petlura zawarł układ sojuszniczy z Polską i od polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów do zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej (12 października 1920). Był jedyną ówcześnie uznawaną międzynarodowo głową państwa Ukrainy. W efekcie wspólnych działań Wojska Polskiego oraz armii Ukraińskiej Republiki Ludowej została m.in. przeprowadzona obrona Zamościa przed wojskami Lenina.

W czasie, gdy dzisiaj obywatele Ukrainy narodowości ukraińskiej oraz polskiej walczą ramię w ramię z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, warto wysłać pozytywny sygnał wzmacniający morale walczących – nawiązując do dziedzictwa historycznego współpracy między Polakami a Ukraińcami, w tak szczególnym czasie, jak obrona niepodległości Ukrainy, która trwa już wiele miesięcy.

W Baniach Mazurskich mieszka spora mniejszość ukraińska. Zatem uznanie mojej petycji za zasadną będzie także czytelnym i pozytywnym sygnałem społecznym. W moim przekonaniu, uroczystość nadania wskazanemu wyżej obiektowi w przestrzeni publicznej nazwy „Plac Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury” powinno nastąpić na początku maja 2024 roku, w kolejną rocznicę tragicznej śmierci Symona Petlury oraz śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Realizacja tej inicjatywy ma także ważny wydźwięk edukacyjny dla młodego pokolenia mieszkańców Bań Mazurskich.”

czytamy w uzasadnieniu inicjatywy radnego Pawła Czyża z 18 marca 2024 roku.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *