Protest przeciwko nadawaniu odznaczeń za udział w wyborach 4 czerwca 1989 roku

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jako działacze opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej zdecydowanie sprzeciwiamy się ustanowieniu odznaczenia, które służyłoby podtrzymywaniu fałszywego mitu politycznego i budowaniu fałszywej legendy, jakoby dzień 4 czerwca był symbolem zwycięstwa wolności i pokonania komunizmu w Polsce i w Europie. Przeciwnie – okrągły stół i wybory czerwcowe były skuteczną próbą powstrzymania wolności i wolnych wyborów oraz przedłużeniem rządów komunistycznych w Polsce.

    Na sesji w dniu 29 lutego 2024 roku Rada Miasta Opola na wniosek prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, przy aktywnym wsparciu nadwornego historyka i prawdopodobnie pomysłodawcy lub wykonawcy odgórnego polecenia, Zbigniewa Bereszyńskiego, podjęła uchwałę, by w 35-tą rocznicę niechlubnej pamięci kontraktowych wyborów z 4 czerwca 1989 roku organa państwowe ustanowiły odznaczenie – Medal Wolności.

  W swoim uzasadnieniu wspomniany Z. Bereszyński, z osobliwą i równie pokrętną retoryką, przedstawił wybory czerwcowe nie jako zaplanowany rezultat zmowy elit komunistycznych z wyselekcjonowaną grupą ugodowo nastawionych działaczy tzw. opozycji demokratycznej, ale jako przeciwieństwo tej, jak sam to określił, naznaczonej wieloma patologiami umowy. Stanowiły one warunek  przedłużenia rządów komunistycznej władzy. Wbrew tym manipulacjom wybory czerwcowe były zaplanowaną przy okrągłym stole operacją służb specjalnych, która miała na celu wprowadzenie opinii publicznej w błąd i wykorzystanie jej do ich przeprowadzenia. Przekonywały do nich i były w nie zaangażowane samozwańcze komitety obywatelskie, mobilizujące społeczeństwo do poparcia tego haniebnego układu zawartego z komunistami w Magdalence.

    Proponowany przez Z. Bereszyńskiego medal ma za zadanie nie tylko zbudowanie dla politycznych potrzeb fałszywej legendy historycznej, ale również otwarcie nowych możliwości dla fałszywych bohaterów tamtych wydarzeń, którzy nie mogą ubiegać się o przeznaczone Wolności za działania podejmowane w rzeczywistości na rzecz zniewolenia.

    By nie powtarzać fragmentów przedstawionej w naszych wcześniejszych protestach argumentacji przeciwko gloryfikowaniu wyborów z 4 czerwca 1989 roku, dołączamy ich treść w formie uzasadnienia.

Załączniki:

– Oświadczenie z 19.06.2019 r. ws. tablicy poświęconej wyborom z 4 czerwca 1989 r.

– List otwarty do radnych Rady Miast Opola z 25.05.2020 r.  ws. tablicy poświęconej wyborom z 4 czerwca 1989 r.

– zdjęcie tablicy

– załącznik do uchwały Rady Miasta Opola z 29.02.2024 r.

Podpisali:

– Tomasz Ardzijewski – działacz Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej „Pokolenie 80-88” i „Solidarności            Walczącej”

– Bogusław Bardon – działacz niepodległościowy, więzień polityczny

– Zbigniew Bitka – działacz niepodległościowy

– Adam Cieśliński – działacz Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej „Pokolenie 80-88″ oraz                                                    Niepodległościowej Grupy Ruchu            Wolność i Pokój ”

– Zbigniew Cieśliński – działacz Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej „Pokolenie 80-88” i „Solidarność Walczącej ”

– Zbigniew Dzięgielewski – działacz Młodzieżowej  Grupy Niepodległościowej- „Pokolenie 80-88”

– Antoni Klusik – – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny

– Jerzy Łysiak – działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny

– Alicja Nabzdyk-Kaczmarek – działaczka „Solidarności” i Stowarzyszenia „Polski Śląsk”

– Bartłomiej Morawski – działacz  niezależnego harcerstwa „Czarna 13”, współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój, członek NZS

– Janina Piekarz – działaczka opozycji antykomunistycznej i  NSZZ „S” RI

– Wiesław Ukleja – działacz   niepodległościowy, więzień polityczny

– Andrzej Wianecki – działacz organizacji Wolność i Niepodległość, więzień polityczny

– Maciej Wojciechowski – działacz organizacji Wolność i Niepodległość, więzień polityczny

Do wiadomości::

– Sejm RP

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

– Urząd Wojewódzki w Opolu

– Urząd Miasta Opola

–  media

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *