Kardynał Sarah ostrzega przed brakiem jedności wśród chrześcijan

Zastępca Naczelnego

Kardynał Robert Sarah/@__Verlaine__

Zdaniem kardynała Roberta Saraha, brak jedności wśród chrześcijan przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w procesie misji głoszenia Ewangelii.

Kardynał Sarah, który w latach 2014–2021 pełnił funkcję prefekta Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wygłaszając przemówienie programowe na Sympozjum Teologicznym zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Teologii Kenii w Tangaza University College (TUC), ostrzegał, że podziały między chrześcijanami narażają na osłabienie świadectwo Ewangelii.

Jeśli nie jesteśmy jedno, jeśli jesteśmy podzieleni, wówczas nasze świadectwo o Chrystusie zostanie podzielone i świat nie uwierzy w Ewangelię”

– powiedziała Sarah podczas pierwszego dnia sympozjum.

Potrzeba jedności

Sarah nalegał, aby naśladowcy Jezusa Chrystusa w Afryce przede wszystkim mocno trzymali się Ewangelii, pozwalając, aby zasady wiary chrześcijańskiej przeważyły nad wszystkimi innymi tożsamościami, w tym plemienną, narodowościową i rasową.

Szukajcie najpierw jedności w wierze chrześcijańskiej, a następnie z naszymi rodakami i Afrykanami”

– powiedział w trakcie swojego wykładu, który nosił tytuł „Czyńcie uczniami wszystkie narody: misyjny mandat Chrystusa”.

Aby podkreślić potrzebę jedności wśród naśladowców Jezusa Chrystusa, 78-letni kardynał ostrzegł, że podziały narażają chrześcijan „na wyzysk”.

Jeśli nie będziemy dążyć do jedności w Chrystusie, to będziemy w jeszcze gorszej sytuacji. Podziały między nami – religijne, etniczne i polityczne – są podatne na wyzysk; mogą zostać wykorzystane przez skorumpowanych polityków, a nawet obce mocarstwa”

– stwierdził.

Według kardynała, wyzwaniom utrudniającym misję świadczenia przesłania Ewangelii i posługę ewangelizacyjną można stawić czoła „zwracając się do Boga w modlitwie i poście”.

Zwracając się do Pana w modlitwie i poście, Bóg nas w ten sposób podnosi. Uwalnia nas od egoizmu i ciasnoty i objawia się nam w taki czy inny sposób. On nas kocham, dlatego nie pozwalajmy, aby drobne różnice przeszkodziły nam we współpracy w każdy dozwolony sposób”

– stwierdził.

Źródło: Catholic News Agency/DoRzeczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *