Czy Powiat Gołdapski będzie współpracował z Rejonem Solecznickim? Jest szansa na poznanie przez młodych mieszkańców z okolic Gołdapi miejsc związanych z powstaniem „Dziadów”!

Zastępca Naczelnego

Radny Bań mazurskich Paweł Czyż, starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska/X.com

W piątek, 2 drugiego lutego, radny Rady Gminy Banie Mazurskie reprezentujący Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin Paweł Czyż spotkał się ze starostą gołdapską Marzanną Wardziejewską w sprawie współpracy miedzy Powiatem Gołdapskim a Rejonem Solecznickim na Litwie. Radny niewątpliwie ma sentyment do Wileńszczyzny. Kuzyn jego pradziadka, Witold Czyż w latach 1927-1939 pełnił urząd wiceprezydenta Wilna.

To prawda, że mam sentyment do Wileńszczyzny. Mój przodek Wasyl Bohdanowicz Czyż – zmarły w roku 1538 – był koniuszym dwornym litewskim od roku 1526.  Kaspar (Gaspar) Czyż był konuszym wileńskim (1786), posłem na Sejm Wielki (1788-92), kawalerem orderu św. Stanisława (1792). Zabawne, co dziś można ustalić. W Rejonie Solecznickim na Litwie 80% mieszkańców to Polacy. To obserwując obrzędy na cmentarzu w Solecznikach Adam Mickiewicz wpadł na pomysł napisania „Dziadów”. Nasz narodowy wieszcz ma zresztą wystawiony pomnik w centrum Solecznik. W naszym powiecie znajduje się tzw. Trójstyk granic „Wysztyniec”, a zatem może być ciekawym miejscem dla współpracy z tym litewskim samorządem na Wileńszczyźnie. Pani starosta Marzanna Wardziejewska uznała inicjatywę za cenną. Współpraca na niwie społeczno-kulturalnej może nam przynieść same korzyści. Dajmy na to, np. wymianę młodzieży, która mogłaby poznać miejsca pobytu Adama Mickiewicza. To żywy kontakt z historią, a także literaturą. To kontakt z językiem polskim zbliżonym do tego, który był używany 150-200 lat temu. Dziękuję pani staroście za owocne spotkanie. Chętnie będę pośredniczył w kontaktach z naszymi rodakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie.

– powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, radny Bań Mazurskich.

„Samorząd rejonu solecznickiego bardzo docenia możliwości konstruktywnych relacji z partnerami zagranicznymi”

Radny Czyż już 2 listopada 2023 roku zwrócił się do mera Rejonu Solecznickiego na Litwie Zdzisława Palewicza z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin z wstępnym pytaniem o możliwość współpracy na niwie kulturalno-społecznej z gminą Banie Mazurskie.

Samorząd rejonu solecznickiego bardzo docenia możliwości konstruktywnych relacji z partnerami zagranicznymi, a szczególną wartość mają dla nas kontakty z Polską, ponieważ z 30 tys. mieszkańców rejonu 80 proc. ludności stanowią mieszkańcy narodowości polskiej. Łączy na kultura i wspólne dziedzictwo narodowe.”
– napisał w odpowiedzi na inicjatywę Pawła Czyża wicemer Rejonu Solecznickiego Waldemar Śliżewski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.
Obecny wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś, w których swój mandat pełni radny Paweł Czyż, skrytykował publicznie na jednej z ubiegłorocznych sesji Rady Gminy Banie Mazurskie propozycję radnego. Wykrzykiwał, że to on reprezentuje tą gminę. Jak widać, nie wszyscy samorządowcy mają czysto techniczne podejście do ważnych społecznie spraw.


Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *