Redaktor Tomasz Gdula, odpowiedział sarkazmem i trafną ironią opartą na prawdzie na antypolskie insynuacje Mariusza Szczygła

Niezależna Gazeta Obywatelska

My, niżej podpisani działacze niepodległościowej opozycji antykomunistycznej, jako odbiorcy TVP3 Opole bardzo cenimy sobie pracę redaktora Tomasza Gduli w realizowanych przez niego odważnych programach publicystycznych. W czasie walki z reżimem komunistycznym i stanie wojennym sami pisaliśmy prawdę, za którą spotykały nas różnorakie represje, łącznie z więzieniem.

Chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec zawieszenia redaktora TVP3 Opole Tomasza Gduli w pełnieniu swoich redakcyjnych obowiązków z powodu, naszym zadaniem, jego słusznego oburzenia i protestu wobec antypolskich insynuacji niejakiego Mariusza Szczygła zawartych w obelżywym, napisanym w prostackiej formie przedrzeźniającej nieudolnie wiersz dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima „Murzynek Bambo”.

Decyzję kierownictwa TVP uważamy za chybioną i krzywdzącą wobec redaktora Tomasza Gduli. Nalegamy na niezwłoczne jej uchylenie. To nie redaktor Tomasz Gdula, który odpowiedział sarkazmem i trafną ironią opartą na prawdzie na niewybredne antypolskie insynuacje Mariusza Szczygła z Gazety Wyborczej, powinien zostać objęty ostracyzmem. Ostracyzm i krytyka wobec niewybrednych insynuacji zawartych w niskich lotów i niskiej jakości rymowance zniesławiającej Polskę i Polaków, ale także poetę Juliana Tuwima, powinny spotkać autora tej obrzydliwej ramoty – Mariusza Szczygła, który chciałby cenzurować i rzucić na stos dzieła polskiej literatury, które nie pasują do wyznawanej przez niego chorej ideologii. Kierownictwo TVP, zamiast chować głowę w piasek i z pokorą przyjmować obelgi i zarzuty środowisk propagujących pod płaszczykiem tolerancji terror ideologiczny i degenerację wymierzoną w podstawy naszej państwowości i kultury, powinno wziąć w obronę dziennikarza, który odważył się publicznie zaprotestować celną i ciętą ripostą wobec próby narzucania społeczeństwu zakłamanych, chorych i antypolskich treści przez osobnika, który nota bene publicznie obnosi się że swoim wynaturzeniem.

Jeśli decyzja o zawieszeniu Tomasza Gduli nie zostanie cofnięta, będzie to oznaczało, że spełniają się najmroczniejsze wizje podporządkowania naszej cywilizacji chorym wymysłom i terrorowi niszczycieli tradycyjnych wartości oraz naszej kultury narodowej, zaś jej instytucje będą znaczyły tyle, co „ministerstwo prawdy” w tragicznej wizji zniewolonego świata Georga Orwella…

Zwracamy się zatem do kierownictwa TVP, jako medium będącego współwłasnością nas, obywateli naszego państwa, by stanęło na straży zagrożonych wartości i w obronie odważnego dziennikarza.

– Bogusław Bardon – Opole
– Maria Bitka – Suchy Bór
– Zbigniew Bitka – Suchy Bór
– Antoni Klusik
– Jerzy Łysiak – Opole
– Janina Piekarz – Karłowice
– Wiesław Ukleja – Opole
– Andrzej Wianecki

Komentarze są zamknięte