Dom bez pozwolenia także powyżej 70 metrów. Rząd przyjął nowe przepisy

Zastępca Naczelnego

Mateusz Morawiecki/Twitter.com

Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który ma umożliwić wznoszenie domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw. – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

– Przeszliśmy przez pierwszą, już chyba ponad roczną, pilotażową fazę testowania domów do 70 metrów kwadratowych, budowanych bez konieczności występowania o zezwolenia. To, co zrobiliśmy wtedy, sprawdziło się i użytkownicy tych regulacji proszą nas o zwiększenie metrażu, dla którego będzie można budować również bez zezwoleń – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji po zakończeniu obrad Rady Ministrów.

 

Nowe prawo nie dla deweloperów

Szef rządu podkreślił, że ułatwienia w procesie budowlanym będą dotyczyć tylko prywatnych inwestorów, osób indywidualnych. – Nie będzie to dotyczyło deweloperów, od razu zaznaczam – wskazał.

Od 3 stycznia 2022 r. można budować domy jednorodzinne do 70 m kw. w uproszczonej procedurze: na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika.

– Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 metrów kwadratowych będzie możliwa na podstawie tej samej procedury: jedynie na podstawie zgłoszenia – tłumaczył w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Chcemy całkowicie zrezygnować z pozwolenia na budowę przy budownictwie jednorodzinnym na własne cele mieszkaniowe – dodał.

Zgodnie proponowanymi rozwiązaniami w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie. Do budowy będzie można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku domów powyżej 70 metrów będzie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Ministerstwo rozwoju zwraca uwagę, że ustawa pozwoli na pełną cyfryzację w obowiązujących procedurach budowlanych. Inwestorzy dostaną możliwość zgromadzenia i przedłożenia wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej. „W organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego ograniczona zostanie więc liczba dokumentacji papierowej, a w konsekwencji dostęp do dokumentów będzie prostszy i łatwiejszy” – przekonuje resort.

Zmian jest więcej

Projekt ustawy wprowadza też inne rozwiązania. Najważniejsze to rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia o przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw. Mają też zostać usprawnione procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych, a rzeczoznawstwo budowlane powróci jako samodzielna funkcja techniczna w budownictwie.

Założono też wprowadzenie wspólnego dla całego kraju systemu teleinformatycznego służącego do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie, w tym utworzenie Bazy Projektów Budowlanych.

Niewiele osób się zdecydowało

Marek Wielgo z serwisu GetHome.pl oceniał niedawno, że po pierwszym roku działania nowych przepisów dotyczących budowy domów do 70 metrów bez pozwolenia efekty są raczej skromne. Według Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z uproszczonej ścieżki skorzystało na razie tylko niespełna 1,2 tys. inwestorów.

Źródło: PAP/Wirtualna Polska

Komentarze są zamknięte