Komisja Łączności z Polakami za Granicą przyjęła stanowisko w sprawie utrzymania szkół polskich w rejonie trockim

Zastępca Naczelnego

Komisja Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP/l24.lt

Przyszłość dwóch zagrożonych szkół polskich w rejonie trockim na Litwie stała się dzisiaj tematem prac Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP. Przewodniczącym komisji jest poseł Robert Tyszkiewicz, który w minioną sobotę, 7 maja, wraz z Rodakami z Wileńszczyzny kroczył ulicami Wilna w Paradzie Polskości zorganizowanej przez Związek Polaków na Litwie. Jednym z wiceprzewodniczących komisji jest poseł Jarosław Rzepa, którzy również kroczył w Paradzie Polskości 2022 w Wilnie.

Posłowie z komisji przyjęli na posiedzeniu stanowisko, w którym opowiedzieli się za utrzymaniem samodzielnego funkcjonowania Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu oraz Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

Wspierając działania Polaków na Litwie, uczniów i osób zaangażowanych w działalność szkół polskich w Połukniu i Starych Trokach, postulujemy utrzymanie samodzielnego funkcjonowania placówek, zapewniającego dostęp do nauki języka polskiego, historii i wiedzy o wspólnych wielowiekowych losach polsko-litewskiej państwowości”

– czytamy w stanowisku przyjętym przez posłów z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Posłowie z radością przyjęli informacje o orzeczeniu sądu w sprawie tych szkół.

Decyzja Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie z dnia 4 maja br. zawieszająca decyzję o reorganizacji szkół polskich w rejonie trockim otwiera dalszą przestrzeń do kontynuacji polsko-litewskiego dialogu w zakresie zagwarantowania mniejszości polskiej dostępu do szkolnictwa w języku narodowym i funkcjonowaniu polskiej oświaty”

– napisała w stanowisku grupa polskich parlamentarzystów.

Posłowie zaapelowali w stanowisku do decydentów na Litwie.

Integralnym elementem polsko-litewskiego dziedzictwa kulturowego są narodowe języki, historia i wspólny dorobek kulturalny, czego potwierdzeniem było wypracowanie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 26 kwietnia 1994 roku, a także obopólna akceptacja europejskich standardów w zakresie traktowania mniejszości narodowych. (…) apelujemy o pozostawienie pełnego i samodzielnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Komisja Łączności z Polakami za Granicą zwraca się do stron polsko-litewskiego dialogu o wypracowanie stosownych rozwiązań”

– apelują polscy posłowie, których w Komisji Łączności z Polakami za Granicą pracuje 37.

Przedstawiciele Sejmu polskiego nie wątpią, że zachowanie szkół polskich pozytywnie wpłynie na przyszłe relacje polsko-litewskie.

Budowanie tożsamości kulturowej i nauka języka ojczystego jest integralnym elementem funkcjonowania każdej mniejszości narodowej, stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania polskich placówek w dotychczasowej formie wpisze się w ciąg wzajemnych działań na rzecz utrzymywania pozytywnych relacji Polski i Litwy w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej”

– napisali polscy posłowie z sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Źródło: Litwa 24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.