Śląscy radni PiS przeciwko stanowisku prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego! Sejmik województwa śląskiego odrzucił nauczanie Jana Pawła II

Zastępca Naczelnego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda/Twitter.com

Na poniedziałkowej sesji Sejmik Województwa Śląskiego odrzucił petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tym województwie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tego sejmiku zaprezentował radny PiS Rafał Kandziora. W uzasadnieniu do odrzucenia papieskiego dokumentu wskazano, że ten sejmik przyjął już stanowisko w uchwale nr VI/9/1/2019 z 20 maja 2019 roku w sprawie rodziny jako wspólnoty pokoju i ponadto istnieją wątpliwości na gruncie formalno-prawnym.

To kpiny, uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z 2019 roku liczy cztery akapity i kilkanaście zdań, a sama użyta formuła „rodzina wspólnotą pokoju” nic nie znaczy. Karta Praw Rodziny Jana Pawła II liczy 12 artykułów i kilkadziesiąt akapitów. Ponadto Wydawnictwo Sejmowe wydało ten dokument w roku 2018 z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wczorajszej sesji przemawiał w naszym imieniu prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski przypominając 18 radnym Zjednoczonej Prawicy deklarację prezydenta RP Andrzeja Dudy z ostatniej kampanii prezydenckiej pod nazwą „Karta Rodziny” oraz stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nauczania Jana Pawła II. Śląscy radni partii rządzącej ostentacyjnie zlekceważyli swoich liderów. To wręcz niepojęte. Ostatecznie 32 radnych głosowało przeciwko papieskiemu dokumentowi, 1 radny głosował za, a 5 się wstrzymało od głosu. Nawet radny Marek Kopel, były prezydent Chorzowa w latach 1991-2010, przypomniał na sesji, że Karta Praw Rodziny Jana Pawła II ma daleko większą moc, niż stanowisko wyrażone przez sejmik jakiegokolwiek województwa. 500 metrów od gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na cmentarzu przy ulicy Francuskiej jest pochowany twórca polskiej chadecji Wojciech Korfanty, a z okien tego przedwojennego gmachu widzimy jego pomnik. Przegłosowanie głosami Prawa i Sprawiedliwości odrzucenia dokumentu Jana Pawła II stanowi zatem cios dla osób wierzących mieszkających na Śląsku i jedynie wskazuje, że ZChR jest potrzebne w polskim samorządzie oraz parlamencie po wyborach 2023 roku. Tego nie zmienią nagłe „problemy techniczne” w czasie przemówienia w tym sejmiku naszego lidera”

– mówi NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

KARTA PRAW RODZINY JANA PAWŁA II

karta-praw-rodziny_net_plik-z-wydawnictwa-sejmowego

Prezes ZChR konsekwentnie broni chrześcijańskich wartości

Holenderski europoseł Rob Ross (L), włoski europoseł Paolo Borchia (środek), prezes ZChR dr Bogusław Rogalski (P), styczeń 2022/Twitter

Jako prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę wystąpić w tej izbie, tak bardzo mocno związanej z Wojciechem Korfantym, patriotą, obrońcą wartości chrześcijańskich w życiu publicznym i społecznym, ale też założycielem chrześcijańskiej demokracji w Polsce. Szanowni państwo radni, przedstawiam dzisiaj państwu projekt uchwały intencjonalnej, bo to jest bardzo istotne, która zawiera Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II. Jest to bardzo uniwersalna Karta Praw Rodziny, która powstała w 1983 roku na prośbę i osobiste życzenie naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, którą on podpisał i przyjął cztery dekady temu. Ta Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera bardzo konkretne sformułowania, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w życiu publicznym i społecznym – zwłaszcza w Polsce naszej ojczyźnie. Otóż w dwunastu artykułach tej Karty Jan Paweł II wzywa do ochrony rodziny rozumianej w sposób tradycyjny, do ochrony życia, do ochrony małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, wzywa do ochrony praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich światopoglądem, przekonaniami i wyznawaną religią, a także wzywa do tego, aby rodziny migrantów były na równi traktowane z rodzinami w państwach, do których oni przybywają. Jakże ważne i istotne to jest dzisiaj w chwili, gdy na Ukrainie toczy się wojna. Do Polski przybywa mnóstwo uchodźców  wojennych”

– mówił na sesji tego sejmiku prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski nawiązując do aktualnej sytuacji oraz debaty w Sejmiku Województwa Śląskiego na temat rozliczenia przekazania 1,5 mln złotych na pomoc Ukraińcom przybywającym na Śląsk, która odbywała się na dwadzieścia minut przed wystąpieniem prezesa chadeków.

Od lewej: dr Bogusław Rogalski
z ZChR, Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR z Litwy i Martin Helme, lider partii EKRE z Estonii, Madrid Summit, styczeń 2022.

Karta Praw Rodziny i przedstawiona przez nas petycja jest formą uchwały intencjonalnej, a zatem wyraża stanowisko sejmiku śląskiego i nie wiąże ze sobą żadnych następstw formalno-prawnych. Natomiast owszem wiąże ze sobą bardzo wielki ładunek emocjonalny i moralny, jako państwo jako radni szczebla wojewódzkiego mogą przekazać na Śląsku. Żadne z województw w Polsce nie ma tak wielkiego moralnego prawa ale też obowiązku jak województwo śląskie do tego, aby upominać się o naukę Jana Pawła II, ale też w Polsce upominać się o przestrzeganie i respektowanie wartości chrześcijańskich, które są w brutalny sposób dzisiaj zwalczane w przestrzeni publicznej. Otóż na terenie województwa śląskiego znajduje się Częstochowa, duchowa stolica Polski, a w niej klasztor a w nim ta, co Jasnej Broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”

– przypominał radnym dr Bogusław Rogalski.

Dokładnie w tym mieście, w Częstochowie, Polacy zawsze swojej historii mogli znaleźć schronienie i mogli odnaleźć wskazówki duchowe i moralne do tego w jaki sposób bronić nasz naród i naszą ojczyznę. Szanowni państwo, dzisiejsza Europa ale też Polska jest pod wpływem przetaczającej się przez nasz kraj, przez nasz kontynent, rewolucji światopoglądowej, która niszczy wartości, które od tysiąca lat stanowią podstawę i fundament Polski i polskiego narodu. Niszczy fundament Europy i Unii Europejskiej, bo nie kto inny, a ojciec założyciel Unii Europejskiej Robert Schuman powiedział, że europejska demokracja albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale.  Te wartości, uniwersalne wartości zawarte w Karcie Praw Rodziny Jana Pawła II dzisiaj – my jako spadkobiercy powinniśmy wdrażać. Powinny to robić nie tylko organy państwowe ale również samorządowe”

– mówił prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Jak ważne jest to wskazanie zawarte w Karcie Praw Rodziny chroniące rodziny? Otóż każda wspólnota, a tym bardziej wspólnota narodowa, musi chronić swój świat wartości. Naród jest rodziną rodzin. Jeśli dzisiaj w przestrzeni publicznej nie będziemy chronić i bronić tychże wartości w sposób jednoznaczny, wówczas zmienimy się w bezideową masę, która nie będzie w stanie przetrwać przyszłości” 

– apelował lider chadeków.

Zwracam się dzisiaj do was, zwłaszcza do radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy słusznie odwołujecie się do wartości chrześcijańskich w swej działalności publicznej. Proszę weźcie pod uwagę stanowisko prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich podpisał prezydencką kartę rodziny. Po to, aby intencjonalnie pokazać nam Polakom, że kwestie i obrona rodziny w życiu publicznym i państwowym będą leżały mu głęboko na sercu. Proszę wziąć pod uwagę również wypowiedź sprzed roku prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział wprost o nauce Jana Pawła II: nauka Jana Pawła II, która dzisiaj często jest zapominana powróci. Mówię to zarówno w kontekście Polski jak i Europy”

– przypominał dr Rogalski radnym PiS postawę Andrzeja Dudy oraz słowa prezesa ich partii.

Od prawej: Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL z Litwy, premier Węgier Victor Orban, Bogusław Rogalski z ZChR, Madrid Summit, styczeń 2022/Twitter

Szanowni Państwo, przyjmąc Kartę Praw rodziny Jana Pawła II nie powodujecie żadnych skutków prawnych na terenie województwa śląskiego. Natomiast przyjmując tą uchwałę intencjonalną pokazujecie mieszkańcom Śląska, pokazujecie swoim wyborcom, że świat wartości, chrześcijański świat wartości, który jest niszczony dzisiaj w całej Europie ale także w Polsce jest zwalczany, ośmieszany zasługuje na waszą obronę. Pokażecie przed wszystkim to, że Jan Paweł II i jego nauka jest wciąż żywa w naszym kraju, a jego testament jest realizowany. Ja słuchałem z wielkim niepokojem wystąpienia pana przewodniczącego komisji [Rafała Kandziory – przyp. NGO], który stosował wiele zabiegów formalno-prawnych, aby stwierdzić, że państwo jako radni nie macie umocowania do przyjęcia tej uchwały intencjonalnej. Otóż macie! Ja wiem, ze nauka Jana Pawła II nie jest łatwa, ale to on wielokrotnie zwracał się do nas mówiąc: nie lękajcie się! żyjemy w czasach, trudnych czasach. Czasach, w których potrzebne jest odważne przyznawanie się do wartości, które się głosi, które się posiada. Do świata wartości z którymi się utożsamia. Zwracając się do państwa z prośbą o przyjęcie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II, chciałbym się zwrócić do państwa jego słowami. Jan Paweł II w 2003 roku, 13 czerwca, w dwudziestą rocznicę stworzenia i podpisania przez niego właśnie tej Karty Praw Rodziny powiedział tak: „Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.” Szanowni państwo radni, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i proszę jako Polak i chrześcijanin o to, abyście pochylili się nad Kartą Praw Rodziny Jana Pawła II dając przykład Ślązakom, dając przykład Polakom w jaki sposób o jego nauczanie powinniśmy dbać”

– zakończył swoje przemówienie na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

POSŁUCHAJ WYSTĄPIENIA PREZESA ZChR

Wałęsowe jestem za, ale przeciw?

Sprawozdawca projektu odrzucenia Karty Praw Rodziny Rafał Kandziora z Prawa i Sprawiedliwości zabrał ponownie głos po wystąpieniu prezesa ZChR. Bronił wspomnianej wyżej uchwały radnych z roku 2019, która zawiera cztery akapity.

Rafał Kandziora (PiS)/Twitter.com

Panie przewodniczący, szanowny zarządzie, szanowni państwo. Ja mam wrażenie, że jest jakieś niezrozumienie, ponieważ wydaje mi się jakiś dysonans. Ja bardzo wyraźnie mówiłem o jednej rzeczy, czyli pewnej podstawie prawnej, którą przytoczyłem w sposób najbardziej szczegółowy”

– zaczął radny PiS nawiązując najpewniej do blisko dwuminutowego wywodu z początku rozpoznawania inicjatywy ZChR, w czasie którego przekazywał informację o potwierdzaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Śląskiego upoważnienia rzecznika prasowego ZChR, członka zarządu głównego chadeków do podpisania petycji w sprawie przyjęcia papieskiego dokumentu przez województwo śląskie.

Po drugie wola, która została wyrażona w głosowaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, absolutnie nie jest moją wolą jest wolą komisji”

– mówi radny partii Jarosława Kaczyńskiego, pomimo, że w czasie jej obrad głosował za odrzuceniem petycji ZChR, a na początku rozpoznawania tego punktu informował, że stanowisko tego gremium było jednomyślne.

Ja mogę powiedzieć, że pod wszystkim tym co pan przewodniczący [Bogusław Rogalski – przyp. NGO] się podpisuję, ale taka uchwała, taka Karta Praw Rodziny została podjęta dużo wcześniej, w której mamy wpisane dokładnie te same wartości. Jest w zasadzie tylko problem prawny, gdzie ponownie takiej samej treści uchwały nie powinniśmy podejmować”

– przekonał radny PiS wspominając na cztery akapitu i kilkanaście zdań z uchwały przyjętej przez ten sejmik w roku 2019.

Monika Socha-Czyż/NGO

To skandal. Radny Kandziora ma chyba problem ze wzrokiem. Uchwała z 2019 nr VI/9/1/2019 z 20 maja 2019 roku w sprawie rodziny jako wspólnoty pokoju, te nędzne kilka zdań, nie ma niczego wspólnego z Kartą Praw Rodziny Jana Pawła II i ta uchwała nie ma „takiej samej treści”. Być może radni PiS po prostu jej nie czytali, albo czytali bez zrozumienia. Po prostu wystraszyli się obrony naszego Wielkiego Rodaka i chrześcijaństwa. W koalicji z totalną opozycją odrzucili swoje podstawy programowe i de facto pośmiertnie „napluli w twarz” Wojciechowi Korfantemu. Smutne”

– mówi NGO Monika Socha-Czyż, sekretarz generalna ZChR i radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji.

UCHWAŁA ŚLĄSKICH RADNYCH Z 2019 

uchwalavi91201920190520

Jan Kawulok (PiS)/YT

Całkowicie się zgadzam z wystąpieniem pana przewodniczącego Bogusława Rogalskiego, ale również zgadzam się z wystąpieniem pana przewodniczącego naszej komisji Rafała Kandziory. Stanowisko, które przyjęliśmy trzy lata temu wyprzedzając jak gdyby apel (…) [ZChR – przyp. NGO] w pełni odzwierciedla tematy”

– przekonywał za to przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok z Prawa i Sprawiedliwości.

W głosowaniu nad petycją Zjednoczenia Chrześcijańskich rodzin w sprawie wprowadzenia w województwie śląskim Karty Praw Rodziny 32 głosy oddano za jej odrzuceniem, 1 radny był za przyjęciem papieskiego dokumentu, a 5 się wstrzymało. Można powiedzieć śmiało: po czynach ich poznaliśmy!

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Wyrażam swoje ubolewanie. Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział niedawno Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS, a dzisiaj przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte