Dr Bogusław Rogalski: Wypowiedzi szefa MSZ Izraela Yaira Lapida na temat Polski to przejaw kłamliwej gebbelsowskiej propagandy

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/NGO

Minister spraw zagranicznych Yair Lapid podjął decyzję o wycofaniu izraelskiego charge d’affaires z Polski oraz „zarekomendował”, żeby ambasador Polski tymczasowo nie wracał do placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Spór na linii Polska-Izrael toczy się o nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, którą podpisał Andrzej Duda. Ta jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, w którym Trybunał orzekł, że przepis w obecnym brzmieniu – pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji – jest niekonstytucyjny. Szef MSZ Izraela oświadczył pulicznie w sobotę, że Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy na temat możliwych reakcji na ruch Polski.

 

Na tym to się nie skończy. Prowadzimy rozmowy z Amerykanami na temat dalszego postępowania. Tego wieczoru Polska zamieniła się w kraj antydemokratyczny, nieliberalny, który nie szanuje największej tragedii w historii ludzkości. Nigdy nie możemy milczeć. Izrael i naród żydowski na pewno nie będą milczeć”

– dodał Lapid.

Polska nie może płacić za niemieckie zbrodnie z okresu II wojny światowej, a tak by się stało gdybyśmy ulegli szantażowi Izraela i organizacji żydowskich wspieranych przez dyplomację Stanów Zjednoczonych. Politycy izraelscy posuwają się nawet do kłamstw, po to, aby szkalować Polskę i w ten sposób próbować wymuszać odszkodowanie po mieniu obywateli polskich wyznania mojżeszowego z czasów II Rzeczypospolitej”

– zaznaczył już 28 czerwca dr Bogusław Rogalski, ekspert ds. międzynarodowych i prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Wypowiedzi szefa MSZ Izraela Yaira Lapida na temat nowelizacji KPA i Polski to przejaw kłamliwej gebbelsowskiej propagandy”

– mówi nam dzisiaj dr Rogalski.

Nowe polskie przepisy zakładają nakaz uznawania decyzji administracyjnej za nieważną z powodu „rażącego naruszenia prawa” – bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Oznacza to m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia.

CZYTAJ TAKŻE:

Chadecy z ZChR: To, co mówi minister Yair Lapid jest haniebnym kreowaniem antypolonizmu

Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą – mówił minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels. Wypowiedzi szefa MSZ Izraela Yaira Lapida w sprawach dotyczących zmian w kpa czy roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego są kłamstwem. Autor jest znany ze swojego antypolonizmu. Niemniej, to postawa m.in. generała Władysława Andersa i cicha zgoda na pozostanie w Palestynie tysięcy żołnierzy polskich narodowości żydowskiej dała podstawy dla późniejszej budowy sił zbrojnych Izraela. Izaak Grünbaum, poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm I, II i III kadencji II RP, jeden z sygnatariuszy deklaracji niepodległości Izraela, przewraca się w grobie, jeśli słyszy kłamliwe tezy szefa izraelskiego MSZ. Jakoś nie słyszałem, aby Lapid domagał się zadośćuczynienia od Federacji Rosyjskiej za polskich oficerów narodowości żydowskiej zamordowanych strzałem w potylicę w Katyniu.”

– mówi nam dzisiaj prezes ZChR dr Bogusław Rogalski.

Prezes ZChR o antypolskich wypowiedziach Lapida

Odnośnie tej ustawy należy podkreślić, że Polska nie może płacić za niemieckie zbrodnie z okresu II wojny światowej, a tak by się stało gdybyśmy ulegli szantażowi Izraela i organizacji żydowskich (głównie z USA), wspieranych przez dyplomację Stanów Zjednoczonych. Tak odbieram ataki, które płyną ze strony ambasady izraelskiej, ambasady USA, a przede wszystkim z ministerstwa spraw zagranicznych Izraela pod adresem państwa polskiego. Cóż tak naprawdę zakłada zmiana w Kodeksie postępowania administracyjnego? Wreszcie reguluje kwestie otwarte od czasów II wojny światowej. Chodzi o mienie bezspadkowe oraz o majątki porzucone i poniemieckie.  Ustawa pomoże w uregulowaniu tych kwestii nie tylko w stosunku do mienia pożydowskiego, ale również w odniesieniu do tzw. ziem odzyskanych. Tu także mamy potężny problem, bo kilkadziesiąt tysięcy wniosków spraw leży w sądach składanych przez obywateli niemieckich, którzy dzisiaj (o ironio losu!) chcą od Polski odszkodowań lub rekompensat za ziemie pozostawione, które przyznano nam na mocy postanowień jałtańsko-teherańskich

– mówił prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w czerwcowej rozmowie w Radio Maryja.

To Polska poniosła największe straty podczas II wojny światowej, zatem – jak podkreślił ekspert ds. międzynarodowych – atak dyplomatyczny na państwo polskie jest niedopuszczalny.

Straciliśmy połowę terytorium, ale ponieśliśmy też największe straty biologiczne (6 mln osób). Trzeba bardzo mocno to powtarzać również na arenie międzynarodowej. Dzisiaj prawda i historia o prawdziwych ofiarach II wojny światowej jest zakłamywana i przemilczana, a z Polski próbuje się zrobić naród współodpowiedzialny. Z tym musimy walczyć (…). Ten atak jest próbą wymuszenia na Polsce nienależnych odszkodowań zwłaszcza organizacjom żydowskim, które uczyniły sobie prawo do roszczeń za osoby, które zginęły w czasie straszliwego Holokaustu uczynionego rękoma niemieckimi. Jedynym adresatem jakichkolwiek roszczeń żydowskich wobec pozostawionego mienia powinno być państwo niemieckie, a nie Polska”

– zaznaczył rozmówca Radia Maryja.

Yair Lapid, szef spraw zagranicznych Izraela, stwierdził już w czerwcowych wypowiedziach publicznych, że Polacy „próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu, a polski rząd legitymizuje antysemityzm”. Do tych słów odniósł się Bogusław Rogalski.

To skandaliczne oskarżenia, które nie powinny paść z ust szefa ministerstwa spraw zagranicznych. Więcej, w swoich wypowiedziach straszy Polskę konsekwencjami przyjęcia tej zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Pamiętajmy, jakim politykiem jest Yair Lapid. W 2018 r. okazał się wierutnym kłamcą. Stwierdził – sprawa dotyczyła ustawy o IPN w Polsce – że jego prababka podczas II wojny światowej z Serbii została przewieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski, ponieważ w Serbii nie było antysemitów, a Niemcy utworzyli obozy śmierci w Polsce, bo „miejscowa ludność sprzyjała i służyła pomocą Niemcom”. Co okazało się podczas śledztw dziennikarskich? Żadna z babć Yaira Lapida nie została zamordowana. Obie przeżyły wojnę i żadna nie przebywała na terenie Polski. Politycy izraelscy posuwają się nawet do kłamstw, po to, aby szkalować Polskę i w ten sposób próbować wymuszać odszkodowanie po mieniu obywateli polskich wyznania mojżeszowego z czasów II Rzeczypospolitej. W tym samym tonie brzmi oświadczenie wydane przez ambasadę Izraela i chargé d’affaires tejże ambasady w Warszawie. Jesteśmy zastraszani zdecydowanym stanowiskiem jakoby Polska próbowała łamać postanowienia deklaracji terezińskiej”

– wskazał.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego reguluje także kwestię tzw. dzikiej reprywatyzacji, z którą mamy do czynienia w Warszawie od wielu lat.

Nie będzie można bezkarnie wyłudzać nieruchomości”

– powiedział ekspert.

Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin akcentował, że Polska powinna przeznaczyć więcej środków na promowanie w mediach zachodnich prawdziwej historii II wojny światowej.

Ukazywać Polskę i Polaków jako tych, którzy byli pierwszą i największą ofiarą ataku hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego w 1939 r. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas będziemy – co już się dzieje – posądzani o rzekomy współudział w wywołaniu II wojny światowej”

– mówił gość „Aktualności dnia”.

Radio Maryja/Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte