Rita Tamašunienė o AWPL-ZChR podczas konferencji międzynarodowej: Polski głos w litewskim parlamencie!

Zastępca Naczelnego

Poseł Rita Tamašunienė/www.vrm.lrv.lt

W Senacie RP odbyła się konferencja „Polki na emigracji i za granicą” zorganizowana przez senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Radą Polonii Świata, której wiceprzewodniczącym jest Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Podczas  konferencji z prelekcjami wystąpiły m.in. Rita Tamašunienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, oraz Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

 

Poseł Rita Tamašunienė przypomniała, że w Sejmie litewskim pracuje już od trzech kadencji:

Jest to moja trzecia kadencja, przez dwie kadencje pełniłam obowiązki przewodniczącej klubu parlamentarnego AWPL-ZChR, obecnie jestem wiceprzewodniczącą Frakcji Regionów Litwy, przewodniczącą grupy bilateralnej z Sejmem i Senatem RP, w ubiegłej kadencji kierowałam resortem spraw wewnętrznych”.

Polityk mówiła m.in. o wielkiej sile polskich kobiet:

Z wielkim podziwem wysłuchałam moich przedmówczyń, aktywnych kobiet Polek z różnych państw. Jako polityk z Litwy pragnę wyrazić swoją wdzięczność organizatorom konferencji, pani Marszałek Marii Koc, pani Teresie Berezowski za możliwość przekonania się o wielkiej sile polskich kobiet, jak niezmierzone pokłady aktywności, odwagi i empatii posiadają nasze kobiety na całym świecie”.

Poseł mówiła o zaufaniu mieszkańców, jakim od wielu lat i wielu kadencji cieszą się przedstawiciele AWPL-ZChR:

Mnie do polityki przyprowadził w pierwszej kolejności mandat zaufania ludzi, że jestem w stanie reprezentować ich interesy, w drugiej zaś – zaufanie kolegów z partii, że będę propagowała wartości naszej formacji, oraz osobista aktywność, chęć działania. Warto też zaznaczyć, że w każdych wyborach z list AWPL-ZChR startuje największa w kraju liczba kobiet”.

Poseł Rita Tamašunienė opowiedziała o odpowiedzialnej pracy ministra spraw wewnętrznych:

Jeszcze do końca ubiegłego roku miałam zaszczyt pełnić odpowiedzialną funkcję ministra spraw wewnętrznych. Byłam jedyną kobietą w rządzie, czyli dyscyplinującym elementem rządu mężczyzn. Swoją misję w roli ministra przyszło mi pełnić w niezwykle trudnym czasie. Tak jak i reszta świata zetknęliśmy się z początkiem pandemii COVID-19, zamknięciem granic, ograniczeniami poruszania się na terytorium kraju, kontrolą osób poddanych kwarantannie, organizacją zdalnej pracy w instytucjach sektora publicznego.

Żartuję, że tylko trzęsienia ziemi na Litwie brakowało w czasie mojej kadencji, gdyż przyszło mi doświadczyć wszystkich możliwych sytuacji nadzwyczajnych”.

Poseł mówiła o specyfice działalności MSW i dokonaniach na stanowisku ministra:

Cieszę się, że wspólnie z drużyną współpracowników udało nam się podjąć szereg znaczących działań, szczególnie skierowanych na zwiększenie samodzielności regionów, procesów migracyjnych, ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen”.

Mimo trudności, jak podkreśliła Tamašunienė, praca na stanowisku szefowej MSW była ciekawa. Poseł z ramienia AWPL-ZChR powiedziała, jak postrzega działalność polityczną i społeczną.

Swoją działalność polityczną i społeczną rozumiem przede wszystkim jako uczciwą i rzetelną służbę na rzecz drugiego człowieka, czyli chrześcijańskiej koncepcji osoby ludzkiej i państwa. Realizując nasz program szczególną wagę przywiązujemy do sprawiedliwości i solidarności społecznej, zmniejszenia wykluczenia społecznego i pomocy wzajemnej, polityki prorodzinnej, jakości nauczania i polityki oświatowej, samodzielności samorządów. Składamy projekty ustaw mające na celu poprawę życia i budowanie dobrobytu wszystkich obywateli państwa”

– o pracach posłów z AWPL-ZChR mówiła Tamašunienė.

Poseł powiedziała, że kolejnym kierunkiem politycznym jest bycie polskim głosem w parlamencie litewskim: „Obecnie z dwójką innych kolegów parlamentarzystów reprezentujemy w Sejmie interesy polskiej mniejszości narodowej. Staramy się zachować skarb pozostawiony nam przez przodków – nasz język, kulturę, tradycje, wiarę. Są to fundamenty podtrzymujące istnienie narodu i dające pewność, że istnienie Polaków na Wileńszczyźnie nadal będzie znaczące dla całego państwa”.

Poseł mówiła o walce polskich posłów o oświatę polską na Litwie.

Mamy na Litwie dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych z polskim językiem nauczania, kulturalnych, która z roku na rok jest zagrożona zmniejszeniem, coraz na nowo podejmowanych prób zastosowania jednakowych kryteriów zarówno do placówek, w których uczą się przedstawiciele większości, jak i mniejszości, co zgodnie z zasadami elementarnej logiki jest niemożliwe. Z tego też powodu to zagadnienie jest jednym z priorytetów w naszej agendzie politycznej, zaś wyniki mówią same za siebie. Mamy 36 gimnazjów, co stanowi 10 proc. wszystkich gimnazjów na Litwie. Ich zachowanie jest wynikiem skoncentrowanej, docelowej pracy i politycznej, i społecznej”

– zaznaczyła.

Tamašunienė powiedziała, że nie wyobraża sobie polityki bez przedstawicielek płci pięknej:

Czy łatwo być kobietą w polityce? Nie potrafię wyobrazić polityki bez kobiet, bez ich pomysłów, aktywności, empatii, kompetencji. Ważne jest, by realizować się w jakiejkolwiek wybranej dziedzinie, moja droga życia prowadzi przez politykę. Jest to bardzo złożona, lecz, uważam, potrzebna społeczeństwu misja, którą staram się pełnić uczciwie i sumiennie”.

Poseł złożyła również życzenia wszystkim Matkom:

Dzisiaj w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Dołączam do wszystkich złożonych dzisiaj życzeń i pragnę pozdrowić wszystkie Polki – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, które na sposób duchowy czy poprzez aktywność społeczną obdarzają swoją macierzyńską opieką potrzebujących pomocy, życzę wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i wiele satysfakcji z działalności i wdzięczności, którą Panie prowadzą”.

Źródło: www.l24.lt/Prawy.pl

 

Komentarze są zamknięte