Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Bohdan Aniszczyk broni decyzji o uhonorowaniu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet! Nagroda za hasło „wyp…ć”?

Zastępca Naczelnego

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Bohdan Aniszczyk/Facebook

– Wrocławscy radni chcą uhonorować specjalną nagrodą Ogólnopolski Strajk Kobiet. Decyzja o przyznaniu wyróżnienia dla organizacji, która promuje zabijanie nienarodzonych dzieci oburzyła wiele środowisk – informowała ostatnio TV Trwam. „Nagroda dla ruchu, który bez skrępowania chce zabijać nienarodzone dzieci budzi wiele emocji. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, którego członkiem jest Ewelina Kondziela, przygotowało protest, pod którym zbierane są podpisy oburzonych tą decyzją wrocławian. Zasady przyznawania nagród powinny być jasne i czytelne” – czytamy na łamach portalu Radio Maryja.

One powinny być transparentne, klarowne, a przede wszystkim nagradzać osoby, które robią coś dobrego i poświęcają swój czas społecznie. Nie jest tajemnicą, że Ogólnopolski Strajk Kobiet jest finansowany przez różne organizacje zagraniczne”

– zaznacza dr Ewelina Kondziela w rozmowie z TV Trwam.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Kobiety zrzeszone w ZChR protestują przeciwko uhonorowaniu Marty Lempart i Strajku Kobiet przez miasto Wrocław

Kontrowersyjna uchwała. Wrocław honoruje organizację nawołującą do agresji i zabijania dzieci nienarodzonych

 

ZOBACZ MATERIAŁ TV TRWAM

Prezydent i Rada Miejska Wrocławia, poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej stosownego komunikatu zaprosili mieszkańców oraz instytucje i organizacje działające na terenie miasta do zgłaszania propozycji kandydatów do przyznania tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia i Nagrody Prezydenta Wrocławia. Wnioski wraz z uzasadnieniem o nadanie wyróżnienia – Nagrody Wrocławia – można było w bieżącym roku składać do dnia 23 marca. Komisja Nominacyjna na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. rozpatrywała wszystkie zgłoszone przez uprawnione podmioty propozycje kandydatur do Nagrody Wrocławia i w wyniku głosowania wyłoniła 5 kandydatur, które rekomendowała Radzie Miejskiej Wrocławia do tego wyróżnienia. Zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie przyznawania tytułów i nagród przez władze Wrocławia, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXIII/861/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 stycznia 2021 r., Komisja Nominacyjna sporządziła wniosek o przyznanie Nagrody Wrocławia i przedstawiła go Radzie Miejskiej Wrocławia wraz z projektem uchwały. Zgłoszone przez Państwa zastrzeżenia dotyczące działalności wyróżnionej Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet nie stanowią nowej okoliczności i znane były radnym Rady Miejskiej Wrocławia w chwili podejmowania przez nich decyzji o przyznaniu Nagrody Wrocławia, m.in. z przekazów medialnych.W wyniku głosowania Rada Miejska postanowiła wyróżnić Fundację Ogólnopolski Strajk Kobiet – ruch obywatelski, który narodził się we Wrocławiu, za działalność na rzecz praw człowieka i równouprawnienie i podjęła uchwałę nr XXXVI/1958/21 z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie przyznania „Nagrody Wrocławia”.”

– pisze przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Bohdan Aniszczyk w swoim wystąpieniu adresowanym do przewodniczącej okręgu wrocławskiego Zjednoczenia dr Eweliny Kondzieli. 

Monika Socha-Czyż/NGO

Jako samorządowiec jestem zażenowana argumentami radnego Aniszczyka. Co one oznaczają w praktyce? Ano to, że za hasło „wyp…ć” można uzyskać ważną nagrodę samorządu. O haśle przewodnim radni z Wrocławia wiedzieli, ale im to nie przeszkadza, bo Strajk Kobiet został powołany we Wrocławiu. Zatem „prawem człowieka” według pana Bohdana Aniszczyka jest publiczne organizowanie zgromadzeń w czasie epidemii i szerzenie hasła „wyp…ć”. To ma być pewnie to „równouprawnienie”

– ironizuje w rozmowie z Niezależną Gazetą Obywatelską Monika Socha-Czyż, radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji i przewodnicząca bielskich struktur ZChR.

Protest Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

 

dr Ewelina Kondziela/ZChR

24 czerwca 2021 roku wg wstępnych przygotowań w dzień Patrona Miasta Wrocławia Św. Jana Chrzciciela, planowane jest wręczenie nagrody pani Marcie Lempart, reprezentującej środowisko tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Okręg Wrocławski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin składa w imieniu własnym i wielu Wrocławian, wyraźny sprzeciw wobec przyznania nagrody osobie, której działania w ramach Strajku Kobiet przyczyniły się do niszczenia wizerunku Wrocławia jako miasta dysputy akademickiej i współpracy wielu środowisk.” 

– napisała w proteście skierowanym do przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia dr Ewelina Kondziela, przewodnicząca okręgu wrocławskiego ZChR.

Rozwijany przez panią Lempart Strajk Kobiet nie wniósł nic co pozostawiłoby po sobie wrażenie rozwiązanych problemów społecznych. Nawoływania do wyjścia na ulicę, nie zbudowały żadnej formuły, która w sposób sensowny rozważyłaby stanowiska różnych stron i doprowadziła do obiektywnie dyskusji, do szukania rozwiązań prawnych, administracyjnych i społecznych oraz wprowadzania nowych, akceptowalnych przez większość społeczeństwa norm zachowań.

Wręcz przeciwnie, skrótowa ocena sytuacji i działania, graniczące z prowokowaniem grup społecznych do eskalacji emocji niszczących ład społeczny i podważających wszelkie autorytety, doprowadzały wręcz do niespotykanej dotąd w Polsce agresji werbalnej i materialnej na osoby wierzące. Na skutek tych niekontrolowanych zachowań dochodziło do dewastacji obiektów sakralnych. Przerzucano ciężar oskarżeń na środowiska kościelne, które nie było decydentem wprowadzanych projektów ustawowych. Byliśmy również świadkami takiego formułowania opinii o przeciwnikach politycznych, które w żaden sposób nie mogą mieścić się w kanonie demokratycznego dialogu. Bezrefleksyjne przyjęcie zasady wolności kobiet do podejmowania swobodnej decyzji o aborcji, nie poprzedzonej ani zbadaniem okoliczności, ani próbą kompetentnej pomocy w sytuacjach życiowych, uderza w wartość rodziny, będącej fundamentem każdego narodu, ale i dobra osobistego obywateli.

Można by pomyśleć, że niektórzy chcieliby podciągnąć nagrodę Miasta Wrocławia pod przyznawaną Europejską Nagrodę Obywatelską „the European Citizenship Awards”. Pamiętajmy jednak, że nagroda ta wiąże się między innymi z zapobieganiem przyczynom zjawisk ekstremistycznych, natomiast działalność pani Lempart, nawet jeśli w jakimś stopniu początkowo chcąca okazać swoją wole i punkt widzenia innych osób, wobec spraw które postrzega inaczej, doprowadziła zebrane osoby do reakcji na trudne problemy społeczne, nie wskazując konstruktywnych rozwiązań, tak by w dalszej perspektywie czasu, ludzie pomimo różnych stanowisk umieli okazywać sobie wzajemny szacunek. Celem nagradzania nie jest chyba popieranie populistycznych form skłócania środowisk.”

– pisze w proteście liderka wrocławskich struktur chadeków dr Ewelina Kondziela.

Piotr Galicki

 

 

 

 

***

Komentarze są zamknięte