Kobiety zrzeszone w ZChR protestują przeciwko uhonorowaniu Marty Lempart i Strajku Kobiet przez miasto Wrocław

Zastępca Naczelnego1

Marta Lempart, dr Ewelina Kondziela i Monika Socha-Czyż (obie ZChR)/FB

„24 czerwca 2021 roku wg wstępnych przygotowań w dzień Patrona Miasta Wrocławia Św. Jana Chrzciciela, planowane jest wręczenie nagrody pani Marcie Lempart, reprezentującej środowisko tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Okręg Wrocławski Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin składa w imieniu własnym i wielu Wrocławian, wyraźny sprzeciw wobec przyznania nagrody osobie, której działania w ramach Strajku Kobiet przyczyniły się do niszczenia wizerunku Wrocławia jako miasta dysputy akademickiej i współpracy wielu środowisk.” – pisze w proteście skierowanym do przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia dr Ewelina Kondziela, przewodnicząca okręgu wrocławskiego ZChR.

To aberracja, żeby za brutalizowanie debaty publicznej, organizowanie nielegalnych zgromadzeń pod hasłem „wyp….ć”, za opluwanie munduru policyjnego nagradzać panią Lempart i jej czeredkę ultrafeministek. Radnym totalnej opozycji z Wrocławia polecam kubeł zimnej wody, bo łyk zimnej wody już nie pomoże”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Monika Socha-Czyż, przewodnicząca okręgu bielskiego Zjednoczenia, radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji.

CZYTAJ TAKŻE:

Chadecy kontra Strajk Kobiet. ZChR chce wprowadzenia konstytucyjnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci

ZOBACZ STYCZNIOWY PROTEST STRAJKU KOBIET W CIESZYNIE

Rozwijany przez panią Lempart Strajk Kobiet nie wniósł nic co pozostawiłoby po sobie wrażenie rozwiązanych problemów społecznych. Nawoływania do wyjścia na ulicę, nie zbudowały żadnej formuły, która w sposób sensowny rozważyłaby stanowiska różnych stron i doprowadziła do obiektywnie dyskusji, do szukania rozwiązań prawnych, administracyjnych i społecznych oraz wprowadzania nowych, akceptowalnych przez większość społeczeństwa norm zachowań.

Wręcz przeciwnie, skrótowa ocena sytuacji i działania, graniczące z prowokowaniem grup społecznych do eskalacji emocji niszczących ład społeczny i podważających wszelkie autorytety, doprowadzały wręcz do niespotykanej dotąd w Polsce agresji werbalnej i materialnej na osoby wierzące. Na skutek tych niekontrolowanych zachowań dochodziło do dewastacji obiektów sakralnych. Przerzucano ciężar oskarżeń na środowiska kościelne, które nie było decydentem wprowadzanych projektów ustawowych. Byliśmy również świadkami takiego formułowania opinii o przeciwnikach politycznych, które w żaden sposób nie mogą mieścić się w kanonie demokratycznego dialogu. Bezrefleksyjne przyjęcie zasady wolności kobiet do podejmowania swobodnej decyzji o aborcji, nie poprzedzonej ani zbadaniem okoliczności, ani próbą kompetentnej pomocy w sytuacjach życiowych, uderza w wartość rodziny, będącej fundamentem każdego narodu, ale i dobra osobistego obywateli.

Można by pomyśleć, że niektórzy chcieliby podciągnąć nagrodę Miasta Wrocławia pod przyznawaną Europejską Nagrodę Obywatelską „the European Citizenship Awards”. Pamiętajmy jednak, że nagroda ta wiąże się między innymi z zapobieganiem przyczynom zjawisk ekstremistycznych, natomiast działalność pani Lempart, nawet jeśli w jakimś stopniu początkowo chcąca okazać swoją wole i punkt widzenia innych osób, wobec spraw które postrzega inaczej, doprowadziła zebrane osoby do reakcji na trudne problemy społeczne, nie wskazując konstruktywnych rozwiązań, tak by w dalszej perspektywie czasu, ludzie pomimo różnych stanowisk umieli okazywać sobie wzajemny szacunek. Celem nagradzania nie jest chyba popieranie populistycznych form skłócania środowisk.”

– pisze w proteście liderka wrocławskich struktur chadeków dr Ewelina Kondziela.

Piotr Galicki

  1. Anonim
    | ID: 3902c895 | #1

    Nie dziwię się że miasto Wrocław chce dać Lempart nagrodę❗️Wrocław to miasto Schetyny i miasto gdzie stacjonowały Wojska rosyjskie społeczeństwo jest otumanione i głupie ❗️ Wrocław powinien wykrzyczeć Lempart, to co krzyczą Protestujące babska, mnie nie pod spodem w linku wy… gnido❗️

Komentarze są zamknięte