Eurodeputowany AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski: Zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze

Zastępca Naczelnego

Jarosław Kaczyński i przewodniczący polskiej partii na Litwie, eurodeputowany Waldemar Tomaszewski/awpl.lt

Na początku marca odbyła się sesja Parlamentu Europejskiego, podczas której europarlamentarzyści zajęli się kluczowym wyzwaniem w ostatnich miesiącach dla instytucji unijnych i wszystkich państw członkowskich, problemem kryzysu zdrowotnego związanego z pandemią koronawirusa. W związku z tym, UE postanowiła wprowadzić specjalny Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027, nad którym odbyła się debata przewodnia tej sesji Europarlamentu. Udział w niej wziął również poseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, zwracając uwagę na potrzebę wsparcia najbardziej dotkniętych kryzysem zdrowotnym grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci, osoby starsze czy rodziny o niskich dochodach.

 

Parlament Europejski uważa, że ważne jest, by Program UE dla zdrowia był czymś więcej niż tylko reakcją na kryzys związany z COVID-19. Zdaniem europosłów, powinien on przynieść korzyści nie tylko w ramach doraźnego zarządzania kryzysowego, ale również w odniesieniu do celów długoterminowych. Powinien on być częścią wspólnego planu działania na rzecz wspierania polityki zdrowotnej w UE przez następne siedem lat. Program będzie ważnym narzędziem służącym zadbaniu o stworzenie silnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, aby móc sprostać fali COVID-19 i wszelkim innym przyszłym kryzysom zdrowotnym.

W tym celu Komisja Europejska zaproponowała ambitny, odrębny program finansowania ochrony zdrowia, aby zapewnić specjalne wsparcie na wypadek przyszłych wyzwań w tej dziedzinie. Zgodnie z przedstawionym wnioskiem, finansowanie tego nowego programu wyniesie 9,4 mld euro, czyli znacznie więcej niż w poprzedniej propozycji budżetowej.

Na przedłożone przez Komisję Europejską propozycje odpowiedział w swoim przemówieniu lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin:

Z zadowoleniem przyjąłem wniosek Komisji dotyczący odrębnego Programu Unii dla zdrowia, ze znacznie większym budżetem w porównaniu z jego poprzednią wersją. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia mniejszych państw, takich jak Litwa, które potrzebują dodatkowego wsparcia na ochronę zdrowia. Tylko odrębny i solidny program będzie w stanie zapewnić skuteczne działanie w razie przyszłych zagrożeń dla zdrowia, a co ważniejsze, sprawi, że unijne systemy opieki zdrowotnej staną się bardziej odporne i będą w stanie stawić czoła obecnym niedomaganiom.

Obecny kryzys zdrowotny, który przyniósł poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze i ludzkie cierpienie, dotknął szczególnie osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe, prowadząc zarówno do śmierci, jak i do stanów przewlekłych, i uderzył najmocniej w osoby najbardziej narażone na zagrożenia, czyli kobiety, dzieci, opiekunów i osoby starsze i niepełnosprawne.

Chociaż działania Unii w obszarze zdrowia są ograniczone, to jednak Unia powinna realizować spójną strategię w zakresie zdrowia publicznego, aby reagować na istniejące zagrożenia, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i krajowej. Unia powinna wspierać państwa członkowskie w zmniejszaniu skali nierówności w zakresie zdrowia i w osiągnięciu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i sprostania wyzwaniom grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci, opieka nad dziećmi i matkami oraz rodzinami o niskich dochodach. Wspierając służbę zdrowia pamiętajmy, że zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze”

– powiedział w swoim wystąpieniu europoseł Waldemar Tomaszewski.

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte