Archiwum

Archiwum dla 31/01/2021

Środowisko apologetów Zbigniewa Balcewicza kontynuatorem zdrady narodowej na Wileńszczyźnie? O próbach rozbijania społeczności polskiej na Litwie

Zastępca Naczelnego

Zbignev Balcevič, Vytautas Landsbergis/Facebook

Polskie rodziny zamieszujące na terenie Wielskiego Księstwa Litewskiego i szerzej zaboru rosyjskiego były systematycznie poddawane represjom ze strony Rosji już od czasów Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów z roku 1717, gdy król August II Mocny próbował uniezależnić nasze wielonarodowe państwo od presji carów – mając świadomość stacjonowania wojsk rosyjskich w granicach państwa.

Czytaj więcej…

Papież apeluje o obronę życia, w słowach i w czynach

Zastępca Naczelnego

Foto za Azione Cattolica Concordia-Pordenone

Papież ponownie zabrał głos w obronie ludzkiego życia. „Kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach” – napisał papież Franciszek na Twitterze.

Ojciec Święty nie precyzuje kontekstu swej wypowiedzi. Nie wskazują na to żadne hashtagi, którymi papież dość często posługuje się w sieciach społecznościowych. Wiadomo jednak, że w Stanach Zjednoczonych odbył się wczoraj Marsz dla Życia, a w Polsce trwają protesty po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Warto przypomnieć, że papież zachęcił Polaków do obrony życia 28 października ubiegłego roku, a zatem na pierwszej audiencji ogólnej po zapadnięciu wyroku, kiedy przez Polskę przetaczała się pierwsza fala aborcyjnych demonstracji.

Czytaj więcej…