Prasa niezależna i podziemna w latach 1980 -1989. Sytuacja prasy regionalnej na Opolszczyźnie

Niezależna Gazeta Obywatelska

W dniu 7 grudnia 2020 r. na spotkaniu pod patronatem Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z  Powodów Politycznych w Opolu dyskutowano o obecnej kondycji prasy regionalnej.

Bogusław Bardon w swoim wystąpieniu przedstawił historyczny kontekst powstawania wolnej, niezależnej i, po wprowadzeniu stanu wojennego podziemnej, prasy w naszym regionie, ocenę tamtych przedsięwzięć oraz dzisiejszą sytuację w mediach promujących manipulację. Nad istnieniem kłamstwa w mediach nie powinniśmy przechodzić obojętnie.

Celem  spotkania było także omówienie niepokojącej sytuacji na medialnym runku Opolszczyzny, a naszą troskę wzbudziły trzy okoliczności, mające ostatnio miejsce. Przede wszystkim wciąż pozostający bez reakcji, a nawet jakiejkolwiek odpowiedzi, list działaczy opolskiej „Solidarności”, którzy zwrócili uwagę na alarmujący brak nadzoru merytorycznego ze strony Zarządu Regionu „S” nad treściami ukazującymi się w Nowej Trybunie Opolskiej, której opolska „Solidarność” jest współwłaścicielem (drugim jest niemiecki gigant prasowy Verlagsgruppe Passau).

 Najlepiej objaśnia to załączony do niniejszego pisma list, o którym mowa, a którego adresatami była m.in. trójka prawicowych posłów Opolszczyzny oraz Komisja Krajowa „S”.

Kolejne dwie okoliczności to druzgocąca polemika red. Tomasza Gduli z TVP3 Opole z redaktorem naczelnym NTO, wykazująca temu drugiemu intencjonalne działania dziennikarskie wymierzone wprost w polska rację stanu.  Oraz artykuł w „Życiu Stolicy” punktujący wiele negatywnych zjawisk w publicznym Radiu Opole. Uważamy, że w momencie historycznym, w jakim znalazł się nasz kraj, dyskusja na te tematy jest powinnością każdego odpowiedzialnego obywatela i patrioty.

W trakcie spotkania wysłuchaliśmy wyjaśnień byłego przedstawiciela władz spółki wydającej NTO, który rzucił światło na historyczne i polityczne procesy, jakie zaszły w ostatnich 30 latach w tym regionalnym dzienniku oraz krytycznej opinii przedstawicieli Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Opolu na temat aktualnej linii redakcyjnej gazety, która ma niewiele wspólnego z deklarowaną głośno niezależnością.

W czasie dyskusji, dotarła do nas informacja o kupieniu przez polski państwowy koncern Orlen 20 dzienników i 150 tygodników należących do niemieckiego giganta Verlagsgruppe Passau. Wśród tytułów, które zmienią właściciela wymieniana jest także Nowa Trybuna Opolska. Ich zakup ma zniwelować rażącą dysproporcję na rynku mediów regionalnych, które całkowicie przeszły w obce ręce i realizują obce interesy.

Ta  pozytywna zmiana pozwala nam więc wyrazić nadzieję na szybką repolonizację polskiej prasy regionalnej, w tym Nowej Trybuny Opolskiej. Kierowani troską i odpowiedzialnością za państwo  deklarujemy chęć wspierania i uczestniczenia w procesie zmian lokalnego rynku medialnego. Oczekujemy, ze zmiany te zapewnią pełny ich obiektywizm i działanie zgodne z polską racją stanu, a także z wartościami, o które walczyliśmy i które wciąż leżą nam na sercu.

 Boguslaw Bardon Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej w Opolu, były więzień polityczny.

Wiesław Ukleja Członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej, były więzień polityczny.

Andrzej Wianecki  działacz opozycji antykomunistycznej, były więzień polityczny.

Tadeusz Gustowicz działacz opozycji antykomunistycznej, były więzień polityczny.

 

Do wiadomości:

– Orlen

– Poseł RP Janusz Kowalski

– Europoseł UE Patryk Jaki

 

Komentarze są zamknięte