Eurodeputowani w obronie mniejszości narodowych. Trwa akcja zbierania podpisów na rzecz Minority SafePack Initiative

Zastępca Naczelnego

Waldemar Tomaszewski i Lorant Vincze /l24.lt

Przewodniczący Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) europoseł Lorant Vincze zwrócił się do europosła Waldemara Tomaszewskiego oraz Związku Polaków na Litwie z prośbą o wsparcie kolejnej w przeciągu ostatnich kilku lat inicjatywy ogólnoeuropejskiej, wspierającej tradycyjne mniejszości narodowe oraz o pomoc w zebraniu podpisów na Litwie, popierających tę akcję.

Trwa kolejna europejska inicjatywa, w której aktywnie uczestniczy Związek Polaków na Litwie. Organizacja FUEN w 2018 roku przeprowadziła ogólnoeuropejską akcję zbierania podpisów na rzecz Minority SafePack Initiative, jest to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę autochtonicznych mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury.

W całą akcję zbierania podpisów bardzo mocno włączył się ZPL. Dzięki temu akcja zakończyła się wielkim sukcesem na Litwie i w całej Europie. Na Wileńszczyźnie, dzięki skutecznej pracy ZPL i AWPL-ZChR zebrano ponad 256 proc. wymaganej dla Litwy liczby głosów. Na początku zbiórką podpisów zajęła się Europejska Fundacja Praw Człowieka, efekty ich działań były niestety znikome. Przez rok trwania akcji podpisowej zebrano zaledwie 140 podpisów, co groziło fiaskiem tej ważnej inicjatywy na Litwie, ponieważ minimalny próg ilości podpisów wymagany dla Litwy wynosił 8250 podpisów.

Dla ratowania sytuacji w akcję włączyły się struktury Związku Polaków na Litwie. Z apelem o podpisywanie petycji zwrócił się do mieszkańców Wileńszczyzny poseł Waldemar Tomaszewski. Dopiero wtedy liczba zebranych podpisów gwałtownie wzrosła. Dzięki temu, według oficjalnych danych, na Litwie petycję podpisało ponad 21 tys. osób – poprzez Internet i na formularzach w formie papierowej. Tak więc, dzięki ZPL, ta ważna europejska inicjatywa została uratowana, a liczba podpisów przekroczyła z dużą nadwyżką niezbędną liczbę, wymaganą dla Litwy. Zebranie tak dużej ilości podpisów w tak krótkim czasie pokazało wielką sprawność polskiej zorganizowanej społeczności na Litwie.

Po tym jakże ważnym sukcesie na Litwę przybył Lorant Vincze, aby spotkać się z Waldemarem Tomaszewskim i osobiście podziękować za wielki wkład Polaków z Litwy w tę ogólnoeuropejską inicjatywę. Obaj politycy blisko i co ważne skutecznie współpracują w sprawach dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych.

Podpisz ważną inicjatywę europejską wspierającą mniejszości narodowe

Tym razem trwa zbiórka podpisów pod Sign It Europe, która jest kolejną ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską, której celem jest wzmocnienie polityki spójności w regionach Unii Europejskiej zamieszkałych w dużej liczbie przez tradycyjne mniejszości narodowe. Dzięki temu możliwe będzie lepsze i skuteczniejsze zachowanie kultury, tradycji oraz oświaty w danym regionie. Chodzi o to, aby w ramach polityki spójności Unii poświęcić szczególną uwagę regionom, które ze względu na cechy narodowe, etniczne, kulturowe, religijne lub językowe różnią się od regionów otaczających.

Głównym celem w takich regionach jest zapobieganie powstawaniu zaległości gospodarczych, zrównoważony rozwój społeczny oraz stworzenie warunków dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej prowadzonej w sposób, który zapewni, że ich cechy charakterystyczne pozostaną niezmienione. Z tego względu takie regiony muszą mieć możliwość dostępu do dodatkowych funduszy UE, a także zachowania swoich cech charakterystycznych. Należy również zagwarantować ich właściwy rozwój gospodarczy, tak aby kontynuować ich rozwój i utrzymać różnorodność kulturową Unii Europejskiej. Dzięki temu regiony zamieszkałe przez Polaków na Litwie miałyby dostęp do większych funduszy unijnych, co przyniosłoby ogromne korzyści w rejonach solecznickim, święciańskim, wileńskim, trockim i mieście Wilnie.

Podpisz ważną inicjatywę europejską wspierającą mniejszości narodowe:

Obecną ogólnoeuropejską inicjatywę obywatelską Sign It Europe można podpisać na Litwie elektronicznie (link poniżej) bądź na formularzu papierowym, który należy dostarczyć do siedziby ZPL do dnia 7 listopada 2020 roku.

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte