Katowice: Radni chwilowo opóźnili sprawę upamiętnienia Kornela Morawieckiego. Jego imię ma nosić rondo, skwer, plac lub ulica w Katowicach

Zastępca Naczelnego

dr Kornel Morawiecki (S), Adam Słomka (P)/NGO

Radni chwilowo opóźnili sprawę upamiętnienia Kornela Morawieckiego – rondem, placem, skwerem lub ulicą. O takie upamiętnienie zmarłego w ubiegłym roku polityka, założyciela „Solidarności Walczącej” zwrócono się do władz miasta petycją. Te przychyliły się do tej propozycji i jest wola, żeby nazwać przestrzeń publiczną w Katowicach imieniem Kornela Morawieckiego. Trzeba znaleźć jedynie odpowiednie miejsce.

W trakcie wczorajszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radni zdecydowali, że chcieliby usłyszeć stanowisko rodziny w tej kwestii. Przypomnijmy, Kornel Morawiecki to ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Petycję w sprawie jego upamiętnienia zgłosił Paweł Czyż z Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Wyszedłem z taką inicjatywą, aby dla rozpatrzenia tej petycji poprosić również pana prezydenta o to, aby skierował odpowiednie pismo do rodziny zmarłego Kornela Morawieckiego z prośbą, aby rodzina ustosunkowała się do treści petycji. Tak abyśmy przy podejmowaniu decyzji mogli posiłkować się stanowiskiem rodziny”

– mówił Damian Stępień w Forum Samorządowego.

CZYTAJ WIĘCEJ:

KATOWICE: Będzie ulica, rondo lub plac im. Kornela Morawieckiego. To ojciec premiera, działacz opozycji w PRL

Jeżeli państwo radni wyrażą zgodę na taki ruch, nie prezentowali byśmy dzisiaj tej sprawy, tylko przenieśli ją na następne posiedzenie posiadając już jak mniemam stanowisko rodziny w tej sprawie”

– dodał.

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie.

Kornel Morawiecki uczestniczył w strajkach studenckich w 1968 roku, protestował przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji oraz stłumieniu przez władze protestu robotników w grudniu 1970 roku Od 1979 współredagował podziemny „Biuletyn Dolnośląski”. Zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”, był delegatem na pierwszy zjazd w Gdańsku w 1981 roku.

W 1982 r., po zdelegalizowaniu przez władze „Solidarności” założył „Solidarność Walczącą”, która w swoim manifeście opowiedziała się za bezkompromisową walką o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W 1988 r. odznaczony przez Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 27 września 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w uznaniu wybitnych osiągnieć w działalności publicznej i państwowej, nadał Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego.

 

Źródło: AM, www.infokatowice.pl

Komentarze są zamknięte