Hiszpańskie szkoły wprowadzają do programu nauczania lekcje islamu.“To będzie przedmiot obowiązkowy dla szkół”

Zastępca Naczelnego

Foto za www.stefczyk.info

esort edukacji w Katalonii, wspólnocie autonomicznej Hiszpanii, opracował pilotażowy plan lekcji islamu dla szkół publicznych Barcelony, Gerony, Tarragony i Llobregat. Program ruszy już w tym roku szkolnym – poinformował w piątek dziennik „El Periodico”.

Lekcje islamu zostaną wprowadzona najpierw w pierwszych klasach szkoły podstawowej i średniej jako przedmiot obowiązkowy dla szkół, lecz dobrowolny dla uczniów – napisał „El Periodico”.

Regionalny minister edukacji Katalonii Josep Bargallo powiedział agencji EFE, że Islamska Komisja Hiszpanii (CIE) i autonomiczny rząd Katalonii zamierzają w ten sposób zagwarantować „prawo do wolności religijnej” i zapewnić “spójność społeczną”.

Wprowadzenie do szkół takich lekcji wpisuje się w koncepcję edukacji stawiającej na pierwszym planie takie wartości, jak różnorodność społeczno-religijna i kulturalna, a stosowane wobec dzieci uczących się islamu kryteria mają być takie same, jak w przypadku uczniów, którzy wybierają jako przedmiot religię katolicką”

– napisał portal Religion Digital w środę.

Plan wprowadzenia do katalońskich szkół publicznych lekcji islamu jest zgodny z Umową o Współpracy między rządem Hiszpanii i Islamską Komisją Hiszpanii z 1992 roku.

Umowa uznała islam za religię mniejszości w Hiszpanii i zagwarantowała „prawa uczniów muzułmańskich do otrzymania islamskiego nauczania religijnego w publicznych ośrodkach edukacyjnych, na poziomie przedszkolnym, podstawowym, średnim obowiązkowym i maturalnym”.

Zgodnie z „El Periodico”, za zakres nauczania islamu ma być odpowiedzialny rząd hiszpański, a program powinien „odzwierciedlać język i kulturę rodzin muzułmańskich w Katalonii, a także realia dotyczące muzułmanów i niemuzułmanów, mężczyzn i kobiety pochodzących z różnych obszarów geograficznych i kulturalnych, w celu przekazania uczniom optyki inkluzywnej i nauczania na temat różnorodności”.

Nauczyciele religii islamskiej zostaną wyznaczeni przez „wspólnoty należące do Islamskiej Komisji Hiszpanii” i powinni posiadać tytuł akademicki równorzędny z wymaganym wobec nauczycieli innych przedmiotów.

Według ostatnich danych Związku Wspólnot Islamskich Hiszpanii (UCIDE), w grudniu 2019 roku w Hiszpanii mieszkało 2,1 mln muzułmanów (4 proc. ludności kraju), z czego 42 proc. narodowości hiszpańskiej.

Najwięcej muzułmanów, jedna czwarta, mieszka w Katalonii (ponad 564 tys.). Około 86 tys. uczniów optowałoby za nauczaniem islamu w tym regionie. Zgodnie z danymi CIE, obecnie islam nauczany jest w szkołach publicznych w 12 spośród 17 regionów autonomicznych Hiszpanii.

Od czasu podpisania rządowej umowy z Islamską Komisją Hiszpanii, szkoły w tym kraju pozwalają uczniom na wybranie religii, której będą się uczyć. Lider prawicowej Partii Ludowej Katalonii (PPC) Alejandro Fernandez oznajmił w mediach społecznościowych, że kataloński plan pilotażowy będzie obserwowany „przez lupę” w celu „zapewnienia respektowania idei równości kobiet i mężczyzn”, aby np. „nie nakazywano noszenia burki ani nie nauczano, że kobiety są podległe mężczyznom”.

W takim wypadku, zaskarżymy plan do sądu – ostrzegł. Wytyczne rządowe dotyczące nauczania islamu w szkołach zaaprobowały media lewicowe, które uznały, że będzie to chronić młodych muzułmanów przed radykalizacją, dzięki propagowaniu umiarkowanej wersji islamu.

Źródło: PAP Autor: Grażyna Opińska z Saragossy za www.stefczyk.info

Komentarze są zamknięte