Chadecy chcą ochrony i pomocy dla najemców mieszkań w czasie stanu epidemii

Zastępca Naczelnego

Źródło: ZChR

Lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski proponuje, aby zarówno Zjednoczona Prawica jak i opozycja udzieliły realnego wsparcia w czasie pandemii koronawirusa dla najemców mieszkań.

Sejm RP pochyli się nad poprawkami Senatu RP do pakietu ustaw wprowadzających tzw. „tarczę antykryzysową”. Zapewne będą też kolejne nowelizacje tych rozwiązań.  Mamy sygnały od zaniepokojonych Polek i Polaków, którzy wynajmują mieszkania. Słusznie wielu najemców obawia się, że strata pracy w czasie epidemii i w czasie kryzysu gospodarczego, który najpewniej nastąpi – a zatem nieuchronna czasem utrata płynności finansowej – może spowodować utratę miejsc zamieszkania. Możliwa jest też fala eksmisji z lokali wynajmowanych w ramach tzw. najmu okazjonalnego. Proponujemy zatem, aby Rząd RP rozważył wprowadzenie od marca tego roku na czas stanu epidemii 50-procentowych dopłat do czynszu, a także zawiesił na ten sam okres zasady na jakich funkcjonuje najem okazjonalny. Konkretnie chodzi o jego zakończenie z uwagi na zaległości czynszowe”

– mówi NGO lider chadeków.

Różnica pomiędzy zwykłym najmem a najmem okazjonalnym polega na tym, że w tym drugim przypadku najemca musi wskazać lokal mieszkalny, do którego przeprowadzi się, kiedy umowa najmu okazjonalnego wygaśnie lub zostanie rozwiązana. Konieczne jest dostarczenie wynajmującemu oświadczenia podpisanego przez właściciela mieszkania zastępczego.

Dokument ten nie musi być poświadczony notarialnie. Ważne, by zawierał dane mieszkania i właściciela, który wyraża zgodę na przyjęcie najemcy pod swój dach, gdy zajdzie taka konieczność. Dopiero wtedy obie strony mogą podpisać umowę z którą najemca zgłasza się do notariusza, aby sporządzić w formie aktu notarialnego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu egzekucji” 

– czytamy na łamach Business Insider Polska.

Ponadto najem okazjonalny dotyczy wyłącznie tych nieruchomości, które przeznaczone są do celów mieszkalnych. Z umów najmu okazjonalnego nie mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu nieruchomości. Ten tryb najmu jest więc dostępny wyłącznie dla osób prywatnych.

Można sobie zatem wyobrazić, że aby skorzystać z najmu okazjonalnego młode małżeństwo dostarcza oświadczenie podpisane przez właściciela mieszkania zastępczego. Co innego jednak takie oświadczenie, a co innego praktyka. Powinniśmy zatem takie osoby w czasie pandemii otoczyć pomocą, a z uwagi na kolejne informacje o likwidacji miejsc pracy, Polki i Polacy mieszkający w wymajmowanych mieszkaniach powinni otrzymać dopłaty czynszowe. Mieszkanie jest podstawą dla wielu rodzin. To w nim tworzy się dom w szerszym znaczeniu tego słowa. Naszym zdaniem trzeba tutaj wielu rodzinom dzisiaj wymiernie pomóc”

– konkluduje w rozmowie z NGO dr Bogusław Rogalski.

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte