Płyną pieniądze dla krakowskich szpitali

Zastępca Naczelnego

Fot. za uj.edu.pl

W ciągu zaledwie dwóch dni na konto bankowe Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wpłynęło ponad pół miliona złotych na zakup sprzętu potrzebnego do walki z koronawirusem – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Akcja społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkała się z wielkim odzewem ze strony darczyńców, dzięki którym placówka wzbogaci się o co najmniej jedno specjalistyczne urządzenie. Na specjalnym koncie zaksięgowano już 534 tys. zł”

– czytamy w depeszy PAP.

Za około 268 tys. zł zakupiony zostanie system do dekontaminacji (usuwania szkodliwych substancji) pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru.

Nowa aparatura trafi wkrótce do szpitala, ale z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń i ogromne potrzeby szpitali, uczelnia kontynuuje zbiórkę i chciałaby też zgromadzić fundusze na zakup systemów tzw. ucyfrowienia analogowych aparatów do wykonywania zdjęć przyłóżkowych RTG na dwóch oddziałach: chorób zakaźnych oraz intensywnej terapii (oddziały te w momencie przekształcenia szpitala w szpital jednoimienny zostały przeznaczone dla pacjentów zakażonych i z podejrzeniem COVID-19). Dotychczas w tych miejscach były wykorzystywane klasyczne aparaty analogowe. Zakup sprzętu umożliwiającego uzyskanie obrazu cyfrowego bez konieczności opuszczania obszaru zakażonego ograniczy możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa”

– napisała PAP.

Władze UJ zachęcają do wpłacania dowolnych kwot na konto Szpitala Uniwersyteckiego: 85 1130 1150 0012 1143 8620 0006, z dopiskiem UJDLASZPITALA. Pomóc można także promując akcję m.in. w mediach społecznościowych.

O wsparcie finansowe apelował w ub. tygodniu także Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, drugi w Krakowie obok Szpitala Uniwersyteckiego, który przyjmuje osoby z podejrzeniem koronawirusa i zakażone. Od 17 marca na konto szpitala Żeromskiego wpłynęło ponad 380 tys. zł od ponad 1,4 tys. darczyńców. Konto, na które zainteresowani cały czas mogą wpłacać środki dla Żeromskiego, to: BGK 31 1130 1150 0012 1148 7820 0013”

– czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte