Czy Platforma Obywatelska zwalcza pamięć o założycielu „Solidarności Walczącej”?

Zastępca Naczelnego1

Fot. za chadecy.pl

W dniu 25 października 2019 roku do prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie bielskim oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Janusza Okrzesika – byłego parlamentarzysty Unii Wolności, wpłynęła petycja radnej Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji z lity PiS Moniki Sochy-Czyż, która stoi na czele Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego w sprawie upamiętnienia śp. założyciela i lidera „Solidarności Walczącej”, doktora Kornela Morawieckiego.

Uprzednio, od lutego do grudnia 2019 roku, trwała batalia o upamiętnienie – również z wniosku Moniki Sochy-Czyż, śp. Premiera Jana Olszewskiego. Po publicznym stanowisku wiceprezesa PiS Antoniego Macierewicza udało się przez presję na radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej doprowadzić do uchwały, w której przesądzono o powstaniu ulicy, placu lub ronda tego polskiego męża stanu w Bielsku-Białej. Niemniej, w dniu 13 grudnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wpłynęła petycja b. posła Unii Wolności Zbigniewa Leraczyka o podobne upamiętnienie zmarłego premiera PRL Tadeusza Mazowieckiego, którego bielscy radni upamiętnili bez opinii IPN w ciągu 4 dni!

W sprawie petycji o upamiętnienie śp. doktora Kornela Morawieckiego do władz Bielska-Białej wpłynęła pozytywna opinia IPN. Procedura nadania miejscu publicznemu w tym mieście wymaga opinii Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych przy Prezydencie Bielska-Białej, na czele którego stoi zastępca prezydenta Przemysław Kamiński. W dniu 17 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady miejskiej w Bielsku-Białej, na którym jej przewodniczący, radny Porozumienia Janusz Buzek poinformował, że w/w Zespół uznał, że cyt. „Kornel Morawiecki nie zasługuje na upamiętnienie”. W czasie posiedzenia komisji SWiP radnym nie przedstawiono opinii IPN, która wpłynęła do bielskiego Ratusza. W zarządzonym głosowaniu radni z Klubu Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (PO, KWW b. prezydenta Jacka Krywulta i 3 b. radnych PiS) przegłosowali, że postać śp. Kornela Morawieckiego nie zasługuje na upamiętnienie, bo „nie był on mieszkańcem Bielska-Białej”. Bielska radna PiS Barbara Waluś zasiadająca w tej komisji nie wzięła udziału w tym głosowaniu.

Oznacza to, że na kolejnej sesji Rady miejskiej w Bielsku-Białej zostanie przedstawiony projekt uchwały komisji SWiP, w którym uznaje się, że legendarny przywódca „SW” nie zasługuje na upamiętnienie i dojdzie do próby odrzucenia petycji Moniki Sochy-Czyż – dzisiaj również przewodniczącej Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

W dniu dzisiejszym wystartował w w/w sprawie protest, w ramach którego można wysyłać protest do pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz lidera PO Borysa Budki. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.chadecy.pl

ZOBACZ STRONĘ PROTESTU I WYŚLIJ LIST DO LIDERÓW PO!

Protest już dzisiaj uzyskał wsparcie lidera ZChR, eurodeputowanego VI kadencji dr Bogusława Rogalskiego oraz przewodniczącego Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni, Adama Słomki, który wraz ze śp. Kornelem Morawieckim powołał Europejskie Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich.

Piotr Galicki

  1. | ID: 5801aa9d | #1

    To potwarz…jeżeli ktokolwiek zasługuje na upamiętnienie to własnie ś.p. Kornel Morawicki…Jeśli Janusz Buzek ma wątpliwości to niech przeczyta książkę Alfreda Znamierowskiego ,,Rzecz o Solidarności Walczącej” wydaną w Paryżu w 1988r.

Komentarze są zamknięte