Paweł Czyż będzie doradzał prezesowi Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Bogusławowi Rogalskiemu

Zastępca Naczelnego

dr Bogusław Rogalski (L) i Paweł Czyż (P), 2009 r.

W ostatnią sobotę redaktor naczelny Niezależnej Gazety Obywatelskiej, Paweł Czyż został zaproszony do składu Zespołu Doradczo-Eksperckiego prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Bogusława Rogalskiego. – Oczywiście przyjąłem tą propozycję. Warto wspierać idee przeciwstawne do homopropagandy i ideologii LGBT. To również dotyczy liderów politycznych, którzy staną na drodze zalewowi lewactwa – mówi nam Paweł Czyż.

dr Bogusław Rogalski, fot. www.boguslawrogalski.pl

Bogusław Rogalski, który jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce oraz magistrem historii od 2009 roku jest doradcą do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Jest ekspertem do spraw Unii Europejskiej, spraw wschodnich i Kresowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw litewskich oraz spraw polonijnych. W latach 2004 – 2009 piastował funkcję posła do Parlamentu Europejskiego zasiadając w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był członkiem Komisji tymczasowej Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. Jako europoseł zasiadał w PE w grupie Wolność i Demokracja (Ind/Dem), a następnie Unia na rzecz Europy Narodów (UEN).

W swojej działalności dr Rogalski kładzie nacisk na swoje zainteresowania Polakami na Kresach realizuje poprzez wykłady i udzielane wywiady w mediach oraz wygłaszane referaty na konferencjach naukowych, m.in. takich jak 18 listopada 2015 roku w UWM z okazji „Siedemdziesięciolecia przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury”. W 2009 roku współprowadził międzynarodową konferencję w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na temat „Europejskich standardów ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych”, zorganizowaną przez Grupę ECR. Autor rozprawy „Dyskryminacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie w latach 1991 – 2015”. Jest felietonistą polskiego portalu internetowego na Litwie L24.lt i komentatorem Polskiego Radia Chicago. Nominowany na Szeryfa Praw Dziecka za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka (projekt UNICEF ). Uhonorowany w 2009 roku medalem Parlamentu Europejskiego za zaangażowanie w służbie obywatelom oraz na rzecz projektu europejskiego.

W pierwszym rządzie od prawej: drugi mec. Stefan Hambura, trzeci Bogusław Rogalski, czwarty Czesław Kwaśniak, piąty ks. Ryszard Hlawa, szósty Paweł Czyż, fot. ZChR

 

Bogusława Rogalskiego poznałem dziesięć lat temu w czasie jego kadencji w Parlamencie Europejskim. Uważam, że mógłby stanowić doskonałą antywagę dla poglądów szerzonych przez Roberta Biedronia. Doktor Rogalski jest wlaściwie na drugim końcu kija – jesli uznać, że Biedroń znajduje się na jednym z jego końców. Warto, aby pomagać środowisku Zjedoczenia Chrześcijańskich Rodzin w rozwoju”

– konkluduje Paweł Czyż.

 

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte