Jak konkretnie szanować symbole Rzeczypospolitej Polskiej?

Zastępca Naczelnego

Fot. za YT

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało o podstawowych zasadach związanych z polskimi symbolami narodowymi.

Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne jedynie na barwach narodowych. Różnią się one od flagi państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Natomiast flaga ma proporcje 5:8. Eksponowana publicznie musi być czysta, mieć czytelne barwy. Flaga nigdy nie może dotykać podłogi czy ziemi”

– czytamy na stronie internetowej MSWiA.

Z informacji resortu możemy się też dowiedzieć, że w trakcie uroczystych przemarszów flaga państwowa ma być niesiona przed innymi lub w jednym rzędzie z nimi.

W przypadku rzędu trzech lub pięciu flag, zajmuje miejsce środkowe, w rzędzie czterech flag jest po lewej stronie dla patrzących na czoło pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie flagi państwowe RP zajmują skrajne miejsca po stronie lewej i po prawej. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią”

– doprecyzował resort.

O zachowaniu powagi należy pamiętać podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego.

Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie oddają honory przez salutowanie”

– napisano na stronie https://www.gov.pl/web/mswia

Należy też zwrócić uwagę na poprawny tekst Mazurka Dąbrowskiego, np. „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”, a nie – jak się powszechnie śpiewa – „póki my żyjemy”.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte