Niech CIA ujawni materiały otrzymane od gen. Kuklińskiego

Zastępca Naczelnego

Ryszard Kukliński, screen YT

Przed tegorocznym Narodowym Świętem Niepodległości 11 Listopada zwracam się do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Jarosława Szarka oraz do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka z prośbą o wystąpienie do szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) w sprawie przekazania stronie polskiej dokumentów dostarczonych jej przez niego w latach 1972-81.

Upublicznienie ich byłoby jeszcze jednym dowodem na wiekopomne zasługi poniesione przez „pierwszego polskiego oficera w NATO” dla uratowania świata przed nuklearną zagładą, jaką szykował mu Związek Sowiecki aż do połowy lat 80. ubiegłego wieku.

Zdaję sobie sprawę, że część informacji przekazywanych CIA przez gen. Kuklińskiego może być jeszcze objęta tajemnicą państwową USA, ale większość z nich z pewnością utraciła już tę klauzulę i mogłaby rzucić nowe światło na podjętą przezeń z narażaniem życia patriotyczną misję, z czego mogliby skorzystać badacze najnowszej historii Polski.

dr Jerzy Bukowski

były reprezentant prasowy gen. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

 

Komentarze są zamknięte