Mamy4+ ze specjalnym świadczeniem uzupełniającym z ZUS

Zastępca Naczelnego

ZUSDo 1139 kobiet w województwie opolskim trafiły decyzje o przyznaniu świadczenia z programu Mama4+. Rodzinne świadczenie uzupełniające opolski ZUS wypłaca także dwóm mężczyznom.

Do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego uprawnione są nie tylko mamy, ale również ojcowie, którzy wykażą, że zajmowali się dziećmi i dlatego w tym okresie nie mogli być aktywni zawodowo bądź nigdy nie podjęli zatrudnienia. Warunkiem wypłaty świadczenia jest urodzenie bądź wychowanie co najmniej czwórki dzieci. Dotychczas w województwie opolskim o świadczenie Mama4+ wnioskowało 10 mężczyzn, zaś w całej Polsce dokumenty złożyło 141 panów. W skali kraju, do końca czerwca pozytywną decyzję z ZUS otrzymało 109 mężczyzn. Co oczywiste, to jednak panie są głównymi beneficjentkami tego programu, a ZUS wydał do końca czerwca 48,3 tys. decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie.

 

Najwięcej decyzji, bo 953 przyznaliśmy paniom w wieku od 60 do 69 lat. Aż 63 pozytywne rozstrzygnięcia trafiły do kobiet, które ukończyły 80 lat. Opolska jednostka ZUS wypłaca też rodzinne świadczenie uzupełniające czterem mamom powyżej 90 roku życia”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

 

ZUS wydaje zainteresowanym dwa rodzaje decyzji. Dopełniające są dla osób, które otrzymują już emeryturę bądź inne świadczenie, jednak ich wysokość nie przekracza 1100 zł brutto. Takie decyzje trafiły na razie do 738 osób, a przeciętna wysokość świadczenia dopełniającego wyniosła w województwie opolskim 343, 01 zł. Drugi rodzaj decyzji trafia do osób, które do tej pory nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. Są to decyzje samoistne i tych opolski ZUS wydał ponad 400. W tym przypadku kwota rodzinnego świadczenia uzupełniającego jest równa kwocie najniższej emerytury czyli 1100 zł brutto.

 

Po rozpatrzeniu około 1250 wniosków z programu Mama4+, wydaliśmy 94 decyzje odmawiające prawa do tego świadczenia. 61 z nich uzasadniliśmy przekroczeniem dochodu czyli progu 1100 zł brutto, a w 21 przypadkach zainteresowani nie udowodnili wychowania co najmniej czwórki dzieci. W sześciu decyzjach wskazaliśmy, że wnioskodawcy nie osiągnęli wieku uprawniającego do świadczenia czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, zaś pięć decyzji odmawiających uzasadniliśmy zbyt długimi przerwami w wychowywaniu dzieci”

– dodaje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

 

We wnioskach, które dotarły do opolskich placówek ZUS od końca lutego br., zainteresowani najczęściej – w 638 przypadkach – podawali, że urodzili bądź wychowali czworo dzieci. Nie brakowało też wniosków z potwierdzeniem bądź deklaracjami urodzenia powyżej 9 dzieci – 59 wniosków, 9 dzieci – 16 wniosków, 8 dzieci – 50, 7 dzieci – 66.

 

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte