Bogusław Rogalski liderem listy Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi do PE

Zastępca Naczelnego

Bogusław Rogalski (po prawej), fot. za FB ZChR

W ostatni piątek przedstawiciele małopolskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin zarejestrowali listę katolickiej koalicji Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Lista RPE-EC została zarejestrowana w oparciu o dwanaście tysięcy podpisów poparcia, jako pierwsza w tym okręgu wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostały wyznaczone na 26 maja. Z pierwszego miejsca kandyduje prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Bogusław Rogalski, który jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce oraz magistrem historii.

Od 2009 roku jest doradcą do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Jest ekspertem do spraw Unii Europejskiej, spraw wschodnich i Kresowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw litewskich oraz spraw polonijnych. W latach 2004 – 2009 piastował funkcję posła do Parlamentu Europejskiego zasiadając w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był członkiem Komisji tymczasowej Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. Jako europoseł zasiadał w PE w grupie Wolność i Demokracja (Ind/Dem), a następnie Unia na rzecz Europy Narodów (UEN).

 

dr Bogusław Rogalski, fot. www.boguslawrogalski.pl

W swojej działalności dr Rogalski kładzie nacisk na swoje zainteresowania Polakami na Kresach realizuje poprzez wykłady i udzielane wywiady w mediach oraz wygłaszane referaty na konferencjach naukowych, m.in. takich jak 18 listopada 2015 roku w UWM z okazji „Siedemdziesięciolecia przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury”. W 2009 roku współprowadził międzynarodową konferencję w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na temat „Europejskich standardów ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych”, zorganizowaną przez Grupę ECR. Autor rozprawy „Dyskryminacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie w latach 1991 – 2015”. Jest felietonistą polskiego portalu internetowego na Litwie L24.lt i komentatorem Polskiego Radia Chicago. Nominowany na Szeryfa Praw Dziecka za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka (projekt UNICEF ). Uhonorowany w 2009 roku medalem Parlamentu Europejskiego za zaangażowanie w służbie obywatelom oraz na rzecz projektu europejskiego.

 

Koalicję Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza ZChR Bogusława Rogalskiego tworzy też środowisko obecnego eurodeputowanego z listy PiS prof. Mirosława Piotrowskiego (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Prawica RP dra Krzysztofa Kawęckiego, czyli partia, której niedawny lider Marek Jurek zdecydował się na start z listy Kukiz’15. Warto dodać, że Marek Jurek zdecydował się na kandydowanie z listy tworzonej przez Pawła Kukiza, pomimo upartych, wielokrotnych publicznych deklaracji o swojej rezygnacji ze startu w nadchodzących wyborach europejskich.

 

(pac)

Komentarze są zamknięte