Nowe stare muzeum

Zastępca Naczelnego

Urząd Miasta w Krakowie, fot. NGO Bielsko – Biała

Od 1 marca Muzeum Historyczne Miasta Krakowa nazywa się Muzeum Krakowa i ma nowe logo – poinformował „Dziennik Polski”.

Wszystkie te zmiany poprzedziła długa i wnikliwa dyskusja odbywająca się nie tylko wewnątrz muzeum, ale i mająca charakter konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także tocząca się w mediach. Nowa nazwa (stara wciąż też będzie używana, m.in. w dokumentach) podkreśla zmianę charakteru, jaką przez ponad wiek zyskały muzea. Kiedy nasza instytucja powstawała, mieszkańcy terenów między Odrą a Bugiem i Dnieprem nie mieli prawa do swojej przeszłości i historycznej tożsamości. Wtedy słowo <historyczne> w nazwie było bardzo ważne. Dziś sytuacja się zmieniła. Inna jest także rola muzeum miasta. Ma ono opowiadać nie tylko o przeszłości, lecz także o teraźniejszości, o dzisiejszych mieszkańcach, o współczesnych problemach jak kierunki rozwoju miasta”

– powiedział gazecie dyrektor placówki Michał Niezabitowski.

Wiele muzeów historycznych na świecie zmieniło nazwy wykreślając z nich słowo „historyczne”. Zostawiły je w statutach jako nazwy oficjalne, ale w codziennej pracy używają skróconych. Tak jest np. w Amsterdam Museum, Chicago Museum, Muzeum Warszawy, Hamburg Museum.

Nowe logo złożone jest z liter „M” i „K”, które mogą stać obok siebie albo jedna pod drugą (wtedy wyglądają jak „K” z koroną).

 

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte