Nowa wójt Bolesławca Dorota Makówka pokazała, że można ostro negocjować w interesie mieszkańców!

Zastępca Naczelnego

Dorota Makówka, fot. Piotr Galicki NGO

Bolesławiec to niewielka gmina w powiecie wieruszowskim (województwo łódzkie). W ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy zaufali lokalnej społeczniczce Dorocie Makówce i wybrali ją w II turze wyborów włodarza miasta – chociaż urzędujący wówczas wójt Leszek Dominas w pierwszej turze uzyskał 42,42%, a Dorota Makówka 29,49% głosów.

Obecna wójt, w rozmowie z NGO w październiku 2018 roku, stwierdziła, że: „(…) Chcę konkretów! Dlatego zapraszam (…) na spotkanie z mieszkańcami gminy Bolesławiec poświęcone problemowi, który fizycznie dotyka każdego. Czyli – dlaczego za wodę i wywóz śmieci płacimy tak dużo. Każdy samorządowiec powinien zacząć od rozwiązania prostych problemów. Czyli uważam, że nowe władze gminy mogą negocjować obniżkę tych dzisiaj wysokich cen”. W ciągu czterech miesięcy od wyborów wójt Makówka już doprowadziła do ograniczenia proponowanych gminie cen wywozu odpadów komunalnych. Zatem da się, jak się chce!

Niestety, wiele mniejszych gmin boryka się z problemem zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych. Do przetargów stają pojedyncze firmy, których oferty są z roku na rok mniej korzystne z uwagi na wzrastające koszty zatrudnienia i prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. W Bolesławcu pierwotna i jedyna oferta była aż o 70% wyższa od przedłożonej w roku 2018. Energiczne działania wójt Doroty Makówki pozwoliły na oszczędności dla mieszkańców. Warto dodać, że selektywna zbiórka odpadów została na Polsce wymuszona przez instytucje europejskie, a samorządy są zmuszone do realizowania ustaw, które przyjmuje parlament, a podpisuje prezydent. Zatem gmina działająca poprzez radnych musi w swoich uchwałach być zgodna z aktami wyższego rzędu, np. ustawami czy rozporządzeniami poszczególnych ministrów, które precyzują ustawy.  

 

Gmina Bolesławiec ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt zbyt wygórowanej ceny przedłożonej w ofercie, była ona aż ok. 70% droższa od ceny z poprzedniego przetargu. 9 grudnia 2018 ogłoszono kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych gminy – przetarg z uwzględnieniem 5 frakcji/ rodzajów odpadów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Dobry człowiek … będzie dobrym gospodarzem!

 

Pod koniec grudnia 2018 r. przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami firmy dotychczas odbierającej odpady tj. Eko-Region Sp.  z o.o., aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów z terenu Gminy Bolesławiec (w wyniku rozmów zawarto umowę na jeden miesiąc – na styczeń 2019 r., ze stawką z ubiegłego roku tj. 8,00 zł od osoby za 1 miesiąc). 29 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (przesunięto o rok obowiązek dzielenia odpadów na 5 frakcji m.in. wywozu bioodpadów/ tzw. kompostowników). Unieważniono drugi przetarg i ogłoszono 8 stycznia 2019 r. trzeci przetarg, uwzględniający rozporządzenie Ministra Środowiska – dotychczasowa forma segregacji tj. na 3 frakcje. W trzecim przetargu, podobnie jak we wcześniejszych, została złożona tylko jedna oferta- przez firmę Eko-Region Sp z o.o. Cena zawarta w ofercie była o 38 tys. zł niższa od poprzedniej oferty, dało to możliwość obniżenia o 1 zł stawki od osoby za jeden miesiąc przy segregacji oraz o 4% dla nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzona segregacja. Zatem od marca do grudnia 2019 mieszkańcy będą ponosili koszt 11,50 zł od osoby. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, tzn. gmina nie może dokładać, ani zarabiać na gospodarce odpadami. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańców tak, aby były one wystarczające na realizację zadania.

Cena starego przetargu na rok – 325 540,80 zł

Cena z I przetargu na rok – 559 548,00 zł

Cena za styczeń – 27 128,40 zł

Cena ostatniego przetargu – 493 922,00 zł

Stawka na rok obowiązująca – 493 922,00 zł + 27 128,40 zł = 521050,40 zł

Różnica pomiędzy przetargami – 559 548,00 – 521 050,40 = 38 497,60 zł

 

Wójt Bolesławca Dorota Makówka zrobiła co mogła, aby chronić portfele mieszkańców swojej miejscowości. Jestem ciekawa, w ilu gminach ich włodarze po prostu zaakceptowali narzucone im przez firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych proponowane  stawki za wywóz śmieci? Ciekawe … prawda?

 

Monika Socha-Czyż

NGO Bielsko-Biała/Dział Samorządowy NGO

Komentarze są zamknięte