Od marca wyższe emerytury i renty. To efekt waloryzacji

Zastępca Naczelnego

ZUSJuż od marca ZUS wypłaci opolskim wyższe emerytury i renty. Na podwyżkę czeka w regionie i za granicą około 230 tys. osób. Wypłacane przez opolski ZUS emerytury i renty wzrosną o 2,86 proc. Jest też dobra wiadomość dla pobierających emeryturę minimalną. Już od przyszłego miesiąca sięgnie 1100 zł brutto (wcześniej 1029,80 zł).

Wskaźnik waloryzacji ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej komunikatem w sprawie waloryzacji emerytur i rent na bieżący rok. Wynosi on 102,86 proc.

 

Każdy z naszych świadczeniobiorców sam może sprawdzić jaką dokładnie podwyżką będzie się cieszył już od marcowych terminów wypłaty emerytury czy renty. Wystarczy, że pomnoży kwotę brutto przyznanego przez ZUS świadczenia przez 102,86 proc. Jeśli przyznana emerytura to kwota na przykład 1900 zł brutto, to od marca wzrośnie o około 54 zł”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

 

Infografika za ZUS

 

 

Waloryzacja jest po to, żeby siła nabywcza emerytur i rent się nie kurczyła, a jej wskaźnik to nic innego jak dostosowanie wysokości świadczeń do bieżących warunków ekonomicznych. Poziom waloryzacji to odbicie wyników w gospodarce za rok ubiegły. Procent waloryzacji jest pokłosiem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

 

W tym roku waloryzacja jest o tyle wyjątkowa, że zakłada też minimalną podwyżkę świadczeń na poziomie 70 zł brutto. Taka podwyżka emerytury będzie jednak zagwarantowana dla tych osób, które mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy w ZUS-ie. Dla kobiet ten okres to 20 lat, a dla mężczyzna – 25 lat”

– Sebastian Szczurek z ZUS.

 

Waloryzacją są objęte nie tylko emerytury i renty, ale również wszystkie te świadczenia, do których prawo powstało do 28 lutego 2019 r. O minimum 70 zł brutto wzrosną więc renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wyższa o 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe o minimum 35 zł brutto.

 

Pamiętajmy jednak, że jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była do tej pory wstrzymana, to nie podlega waloryzacji. Podwyżka będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS
w Opolu.

 

Więcej informacji dotyczących waloryzacji świadczeń w każdej placówce Zakładu.

 

Informacja prasowa:

 

 

(-) Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte