Czy nowy parking w centrum Bielska – Białej rozwiązuje problemy kierowców?

Zastępca Naczelnego

Fot. NGO Bielsko – Biała

Ruszyły prace budowlane u zbiegu ulic Paderewskiego oraz Legionów, które w zamierzeniach mają doprowadzić do powstania parkingu na terenie poprzemysłowego obiektu. W czasie ostatniej kampanii samorządowej publicznie proponowałam, aby ten teren został przekształcony w bezpłatny, miejski park rozrywki dedykowany młodzieży z torem do skateparku oraz paintballu.

Nadal uważam, że w narożnym gmachu u zbiegu w/w ulic powinno powstać miejsce, w którym czas spędzać powinna młodzież oraz miejsce pamięci – park edukacyjny o bohaterach, np. gen. Józefie Kustroniu, gen. Ryszardzie Kuklińskim czy Henryku Flame „Bartku”.

 

Miejsc parkingowych zawsze będzie brakowało. Niemniej uważam, że władze miasta powinny inwestować w powstanie parkingów poza centrum Bielska. Dla przykładu. Na terenach należących do miasta (np. w okolicy wyższych numerów ulicy Łagodnej) inwestycje w parkingi oraz bezpłatną linię MZK w okolice „Lenko” – tj. kładki niedaleko dworca PKP, mogą zachęcić do pozostawiania przez kierowców swoich pojazdów poza centrum Bielska – Białej. Sprawny system dużych, miejskich parkingów obsługiwanych przez bezrobotnych w ramach tzw. robót społecznie użytecznych/interwencyjnych z bielskiego PUP może być dobrym pomysłem na korki w mieście. Więcej. Tereny w okolicach „Lenko” mogą jedynie zyskać inwestycyjnie na zlokalizowaniu tam większej pętli autobusowej.

 

Sam parking u zbiegu ulic Paderewskiego i Legionów żadnych problemów nie rozwiązuje. Jednak … dobre i to …

 

Monika Socha – Czyż

Komentarze są zamknięte