Kiernik zostaje

Zastępca Naczelnego

Wawel, fot. NGO Bielsko – Biała

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że władze samorządowe Bochni nie muszą zmieniać nazwy ulicy Władysława Kiernika na Jana Achacego Kmity, ponieważ opinia Instytutu Pamięci Narodowej, na którą powołali się urzędnicy, jest niejednoznaczna.

Kiernik urodził się w tym mieście, od 1903 roku należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego, blisko współpracował z Wincentym Witosem. Po odzyskaniu niepodległości był między innymi ministrem spraw wewnętrznych i rolnictwa. W 1932 roku został skazany w procesie brzeskim na 2.5 roku pozbawienia wolności, ale uciekł do Czechosłowacji, skąd wrócił do Polski w 1939 roku.

W powstałym 28 czerwca 1945 roku Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, został ministrem administracji publicznej. Był zdecydowanym przeciwnikiem prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka. Po opuszczeniu przez niego Polski w październiku 1947 roku stał się jednym z przywódców podporządkowanego komunistom nowego PSL i posłem (w latach 1947–1952) na Sejm. Pod koniec życia objął funkcję wiceprezesa Głównej Komisji Rewizyjnej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte