Ograniczona dekomunizacja w Krakowie

Zastępca Naczelnego

Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnym wyrokiem nie wyraził zgody na zmianę patronów dwóch krakowskich ulic: Józefa Marcika i Wincentego Danka, a w przypadku Kiejstuta Żemaitisa sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – poinformował „Dziennik Polski”.

NSA oddalił dwie skargi kasacyjne wniesione przez wojewodę małopolskiego od wyroku WSA, który w kwietniu br. uchylił jego zarządzenie zastępcze zmieniające patronów ulic: Józefa Marcika na Stefana Korbońskiego, Kiejstuta Żemaitisa na generała Mieczysława Smorawińskiego oraz. Wincentego Danka na Józefa Grzesiaka-„Czarnego”.

Decyzje zostały podjęte na podstawie ustawy dekomunizacyjnej, zobowiązującej samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny. Gmina Miejska Kraków zaskarżyła jednak decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargi argumentowano tym, że tylko jednoznaczna ocena danej postaci może stanowić podstawę zastosowania trybu nadzwyczajnego wskazanego w ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a tak w tych trzech przypadkach – zdaniem gminy – nie było”

– czytamy w gazecie.

Zdaniem NSA wojewoda oparł się na niemiarodajnych opiniach Instytutu Pamięci Narodowej o dekomunizowanych patronach, czyli nie poddał ich ocenie, choć taki był wymóg ustawowy.

Dokumenty z NSA będą teraz podstawą odpowiednich zmian w ewidencji ulic i adresów, a co za tym idzie zmian tabliczek z nazwami ulic. Za ich montaż będzie odpowiadał Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Właściciele nieruchomości otrzymają również zawiadomienia o zmianie numerów porządkowych budynków i o ciążącym na nich obowiązku wymiany tabliczek z numerami porządkowymi budynków. Ten proces będzie jednak trwał; zawiadomienia kierowane będą indywidualnie, a sprawa dotyczy około 2 tys. osób”

– napisał „DP”.

Józef Marcik założył w 1938 roku na terenie podkrakowskich Jugowic młodzieżową organizację Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) oraz koło Czerwonego Harcerstwa, a podczas okupacji młodzieżową grupę Gwardii Ludowej. Został zamordowany przez Niemców.

Wincenty Danek był profesorem, polonistą, pedagogiem, historykiem literatury, w okresie II wojny światowej organizował tajne nauczanie w okolicach Krzeszowic. W latach 1956–1972 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierował pismem „Ruch Literacki” i przewodniczącym Radzie Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Kiejstut Żemaitis od sierpnia 1944 roku był żołnierzem II Armii Wojska Polskiego, w latach 1952-1956 posłem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a od 1959 do 1968 członkiem Komitetu Centralnego PZPR. Przez długi czas pełnił funkcje ministerialne w rządach PRL, był rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, w marcu 1968 roku domagał się radykalnych działań wobec protestujących przeciw władzy studentom.

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Krakowie zmieniono nazwy sześciu ulic”

– czytamy w „Dzienniku Polskim”.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte