Inteligentny System Monitorowania Jakości Powietrza w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Na bieżąco możecie śledzić stan powietrza w Opolu! Uruchomiliśmy Inteligentny System Monitorowania Jakości Powietrza. Sieć zbudowana dla miasta składa się z 25 czujników zlokalizowanych na budynkach placówek edukacyjnych, strażnicach OSP czy kościołach. Odczytują one w czasie rzeczywistym serię parametrów, a dane udostępniane są w formie mapy na  https://airly.eu/opole/ oraz w darmowych aplikacjach AIRLY na Android oraz IOS.
Przypominamy także o prognozach jakości powietrza.👉 https://opole.evertop.pl/ oraz w darmowej aplikacji POWIETRZE OPOLE

Na zlecenie Miasta Opola – Wydziału ochrony Środowiska i Rolnictwa, mapa oraz aplikacja mobilna zostały opracowane przez firmę Airly sp. z o.o. z Krakowa.

W skład całego systemu wchodzi kilka elementów. Pierwszy z nich to czujniki, które mierzą poziom zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. Odczytują one w czasie rzeczywistym serię parametrów (PM2,5, PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność) na temat bieżącego stanu powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Miejsca lokalizacji czujników zostały  wytypowane w sposób gwarantujący spełnienie określonych warunków tak, aby czujniki jak najdokładniej mierzyły jakość powietrza w okolicy ich montażu.  Ponadto na mapie wyświetlają się wyniki pomiarów z kilku innych czujników od sponsorów (banki, firmy prywatne). Dzięki jasnej i czytelnej wizualizacji danych mieszkańcy Opola mogą w bezproblemowy sposób sprawdzić wszystkie interesujące ich pomiary na specjalnie przygotowanej mapie. Platforma zaprojektowana jest w taki sposób, który pozwala na korzystanie z niej nawet przez dzieci. Pełni także funkcję edukacyjną, ponieważ wszystkie parametry i pojęcia związane z zanieczyszczeniem powietrza są przez nią opisane w dodatkowych zakładkach. Na stronie znaleźć można również instrukcję dla użytkownika.

Mieszkańcy otrzymują komunikaty tekstowe w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych oraz poprzez kolory „buziek” na mapie są informowani o aktualnym jego stanie. Aplikacja umożliwia dodawanie do „ulubionych” konkretnych lokalizacji oraz otrzymywanie powiadomień o stanie powietrza w danej okolicy. System pozwala na bieżąco reagować i podejmować decyzje o tym, czy przykładowo wyjść z dzieckiem na spacer lub pobiegać, czy lepiej będzie zostać w domu. W Opolu urządzenia Airly zostały skalibrowane ze stacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdującej się przy ulicy Koszyka.

System pełni funkcję informacyjną i edukacyjną. Jest doskonałym uzupełnieniem wszystkich działań prowadzonych przez Urząd Miasta Opola, które mają na celu poprawę jakości powietrza.

Komentarze są zamknięte