Paweł Czyż: Panta rhei kai ouden menei

Zastępca Naczelnego1

Paweł Czyż, redaktor naczelny NGO

Szanowni Czytelnicy NGO! Wszystko płynie i nic nie stoi w miejscu. „Niezależna Gazeta Obywatelska” w Opolu dzięki zaangażowaniu Tomasza Kwiatka oraz całego Zespołu Redakcyjnego na trwale wpisała się w poczet mediów niezależnych. Z biegiem czasu i kolejnymi publikowanymi tekstami NGO wyszła poza teren Opolszczyzny. Zdeklarowany w 2010 roku profil konserwatywno-liberalny i narodowo-katolicki powoli też podlegał ewolucji. Dziś zbliżyliśmy się znacząco do obozu niepodległościowego – zachowując równocześnie pierwotne założenia.

Chciałbym, aby NGO stało się forum wymiany wszystkich poglądów i orientacji politycznych poza grupami komunistycznymi oraz narodowosocjalistycznymi. Dla nich miejsca na łamach „Niezależnej Gazety Obywatelskiej” nie będzie nigdy. Niemniej, kolejnym naszym celem jest budowa lokalnej sieci „Klubów NGO” oraz sieci korespondentów obywatelskich, którzy zachcą pro publico bono uczestniczyć w projekcie i mieszkają na terenie, na którym media regionalne należą do dominującej, niemieckiej grupy medialnej z Bawarii.

Łamy „Niezależnej Gazety Obywatelskiej” będą zatem otwarte dla wszystkich w wieku od 16 lat, z dużych i mniejszych miast, a także terenów wiejskich. Jedynym warunkiem opublikowania tekstu będzie jego rzetelność. Chcemy również publikować teksty polemiczne i niezgodne z linią Zespołu Redakcyjnego. Wówczas będziemy czytelnie je oznaczać, że danych kwestii i poglądów po prostu nie podzielamy. Z przyjemnością też będziemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach przyjmując patronat medialny.

Postawimy też na dziennikarstwo śledcze zorientowane na rozbijanie tzw. „lokalnych układów”. Sama informacja i publicystyka w naszym przekonaniu nie są dziś niczym nowym. Zatem będziemy uprawiali też „dziennikarstwo zaangażowane” w rozumieniu obrony własnego poglądu na sprawę lub komentowania wydarzeń z naszej perspektywy: liberalno-konserwatywno-katolicko-narodowo-niepodległościowej. Wbrew pozorom to możliwe!

Do Zespołu Redakcyjnego dołączył nowy zastępca redaktora naczelnego dr Jerzy Bukowski oraz Piotr Galicki. Dotychczasowy redaktor naczelny Tomasz Kwiatek staje na czele Rady Programowej NGO.

Czekam zatem na nowe twarze, nowe osoby, które chcą stworzyć „Klub NGO” lub zostać naszym korespondentem w konkretnej gminie. Pozostaję do dyspozycji Szanownych Czytelników pod nr 690 231 396 lub e-mailem redakcyjnym: [email protected]

 

 

Z pozdrowieniami

redaktor naczelny NGO
Paweł Czyż

 1. E.
  | ID: 6b09256f | #1

  „Chciałbym, aby NGO stało się forum wymiany wszystkich poglądów i orientacji politycznych poza grupami komunistycznymi oraz narodowosocjalistycznymi. Dla nich miejsca na łamach „Niezależnej Gazety Obywatelskiej” nie będzie nigdy.”
  O!
  To pięknie, pięknie…
  Bez ludzi Millera i Kaczyńskiego!

  ” Chcemy również publikować teksty polemiczne i niezgodne z linią Zespołu Redakcyjnego.”

  A jaka jest linia współczesnej NGO?
  Ongiś pisaliście żeście katoliccy
  Teraz tylko niepodległościowcy
  ( czyżby jedno wykluczało drugie?)

Komentarze są zamknięte